αναβάθμιση κέντρου υγείας

Πρόγραμμα φροντίδας για τα αδέσποτα ζώα

Συχνά δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας

Θέλω να δημηιουργηθεί ένα κέντρο για νέους.

Θέλω να περάσει φυσικό αέριο.

Να γίνουν δράσεις για επιχειρηματικότητα!

Θέλω να μαθαίνω για τα δεδομένα του Δήμου

Θέλω να μειωθούν τα δημοτικά τέλη!