ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΟΔ. 5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΓΕΦΥΡΑ ΝΤΑΟΥ»
Τίτλος Έργου ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΟΔ. 5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΓΕΦΥΡΑ ΝΤΑΟΥ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 0.00 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός
Κωδικός Έργου ΠΔΕ ΝΈΟ ΕΡΓΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗN ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ
1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Δεν έχει βαθμολογηθεί)
Loading...

Άφησε σχόλιο