ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙ-ΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΤΣΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ)
Τίτλος Έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙ-ΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΘΗΛΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙΤΣΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ)
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 0.00 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός
Κωδικός Έργου ΠΔΕ ΝΈΟ ΕΡΓΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗN ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ
1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Δεν έχει βαθμολογηθεί)
Loading...

Άφησε σχόλιο