Διαβούλευση: Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων-Αναθεωρημένο Σχέδιο

 • 0Votes
 • 0Responses
Voting has ended.

ΠΕΣΔΑ & Διαχείριση ΑΣΑ

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) εδράζεται σε έξι βασικές αρχές: την αρχή της πρόληψης· την αρχή της ελαχιστοποίησης· την αρχή της επαναχρησιμοποίησης των υλικών· την αρχή της ανακύκλωσης· την αρχή της ανάκτησης ενέργειας· και την αρχή της ασφαλούς διάθεσης.

Η ιεράρχηση των συγκεκριμένων αρχών γίνεται με βάση τον όγκο της παραγωγής των απορριμμάτων. Ήτοι, ως η πιο επιθυμητή επιλογή ορίζεται η πρόληψη και η λιγότερο επιθυμητή επιλογή η αρχή της ασφαλούς διάθεσης.

Βάσει των παραπάνω, θεωρώ ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε όλη τη διαδικασία.

Υ.Γ.: επισυνάπτω σχετικό αρχείο


Σχετικό υλικό
 •      
 • 0
  1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (2 Βαθμολογίες 4,50 από 5)
  Loading...
  πριν 6 έτη

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  Σχολίασε