Όλες οι διαβουλεύσεις

Ολοκληρώθηκε: #site Περιφέρειας

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του υφιστάμενου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αντίστοιχα τύπου LED

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Αξιοποίηση Λίμνης Κρεμαστών

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Δημόσια Διαβούλευση για την εκπόνηση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021-2027»

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) 2021-2027

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #ΟΧΕ Ασωπού

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΠΣΕ 2021-2025

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων-Αναθεωρημένο Σχέδιο

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Τουρισμός

Ολοκληρώθηκε