«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΧ»
Τίτλος Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΧ»
Θεματική Ενότητα ,
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 150000 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 61140.21 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2014ΕΠ50200001ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο