«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ ΕΩΣ ΜΟΝΗ ΕΠΑΝΩΣΗΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΓΑΛΕΝΙ ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΥ»
Τίτλος Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΑΓ.ΣΥΛΛΑ ΕΩΣ ΜΟΝΗ ΕΠΑΝΩΣΗΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΓΑΛΕΝΙ ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΥ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 1.000.000,00(ΜΕ ΦΠΑ) €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 419.905,11 (ΜΕΦΠΑ) €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ ΚΑ 2014ΕΠ50200006, ΣΑΕΠ 502ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο