«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΗ 2017 ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
Τίτλος Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΗ 2017 ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 248.000 (ΜΕ ΦΠΑ) €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 126.130,48 (ΜΕ ΦΠΑ) €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ ΚΑ 2014ΕΠ50200012, ΣΑΕΠ 502ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο