«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓ.ΘΩΜΑΣ, ΛΑΡΑΝΙ, ΛΟΥΡΕΣ, ΠΡΑΙΤΩΡΙΑ, ΠΥΡΓΟΣ»
Τίτλος Έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓ.ΘΩΜΑΣ, ΛΑΡΑΝΙ, ΛΟΥΡΕΣ, ΠΡΑΙΤΩΡΙΑ, ΠΥΡΓΟΣ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 1.600.000,00 (ΜΕ ΦΠΑ) €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 679.065,50 (ΜΕ ΦΠΑ) €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ ΚΑ 2014ΕΠ50200008 ,ΣΑΕΠ 502ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο