«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»
Τίτλος Έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 240000 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 0 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2014ΕΠ50200012ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο