«ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ»
Τίτλος Έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 5,109,080.24 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 2,487,860.59 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 00.30.16.003.002ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο