ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ : 22ο ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11-02- 2017 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΡΟΔΟΠΟΥ – ΜΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡOMOI»
Τίτλος Έργου ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ– ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ : 22ο ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11-02- 2017 ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΡΟΔΟΠΟΥ – ΜΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡOMOI»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 245,000.00 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 90,650.00 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2014ΕΠ50200012ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο