«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΑΡ. 23 ΕΠ. ΟΔΟ»
Τίτλος Έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΑΡ. 23 ΕΠ. ΟΔΟ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 245000 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 84510.18 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2014ΕΠ50200012ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο