«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. 23 ΕΠ. ΟΔΟ»
Τίτλος Έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. 23 ΕΠ. ΟΔΟ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 245000 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 107799.99 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2014ΕΠ50200012ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο