«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΝΕΟ) ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΧ 2017»
Τίτλος Έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΝΕΟ) ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΧ 2017»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 24800 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 24056 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2014ΕΠ50200006ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο