«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΚΑΡΕΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ»
Τίτλος Έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΚΑΡΕΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 1700000 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 824571.11 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2014ΕΠ00200006ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο