«ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΡΥΣΕΣ – ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ»
Τίτλος Έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΡΥΣΕΣ – ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 1500000 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 0 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2014ΣΕ57100004ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο