«ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΧΥΤΑ ΧΑΝΙΩΝ) – Γ΄ ΦΑΣΗ»
Τίτλος Έργου «ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΧΥΤΑ ΧΑΝΙΩΝ) – Γ΄ ΦΑΣΗ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 417155.36 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 417155.36 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2017ΕΠ00200002ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο