«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΧ»
Τίτλος Έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΧ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 100,000.00 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 42,000.00 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2014ΕΠ00200006ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο