«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ»
Τίτλος Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 376171.24 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 0 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2013ΕΠ00200021ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Άφησε σχόλιο