«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ε.Ο. 13»
Τίτλος Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ε.Ο. 13»
Θεματική Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα
Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 60,000.00 €
Συμβασιοποιημένος Προϋπολογισμός 27,000.00 €
Κωδικός Έργου ΠΔΕ Κ.Ε. 02.05.17.004ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

    1 Σχόλιο

Άφησε σχόλιο