ΦΟΡΤΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΈργο Θεματική Περιφερειακή ενότητα Προϋπολογισμός (€) Κωδικός Έργου ΠΔΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΗ Οδοποιία ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24.203,75 2014ΕΠ50200012