ΦΟΡΤΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣΈργο Θεματική Περιφερειακή ενότητα Προϋπολογισμός (€) Κωδικός Έργου ΠΔΕ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΧ Γ΄ ΦΑΣΗ – 2013» Οδοποιία ΧΑΝΙΩΝ 220000 2014ΕΠ50200008
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 38» Οδοποιία ΧΑΝΙΩΝ 19995 2014ΕΠ50200012
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ο.Δ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» Σήμανση ΧΑΝΙΩΝ 73000 2014ΕΠ00200006
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 38» Οδοποιία ΧΑΝΙΩΝ 19,995.00 2014ΕΠ50200012