Συχνές ερωτήσεις

Τί είναι το “ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ”;

Πρόκειται για μια Πλατφόρμα αποτύπωσης έργων και δράσεων της περιφέρειας Κρήτης σε χάρτη, με παράλληλη παρουσίαση των βασικότερων στοιχείων για καθένα από αυτά. Ο επισκέπτης της πλατφόρμας – ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει τα έργα – δράσεις που τον ενδιαφέρουν ανάλογα με τη φάση υλοποίησής τους (“Σε υλοποίηση”, “Προς άμεση δημοπράτηση”, “Σε διαδικασία μελέτης”), με τη περιφερειακή ενότητα την οποία αφορούν (“Χανίων”, “Ρεθύμνου”, “Ηρακλείου”, “Λασιθίου” ή “Για ολη την περιφερειακή ενότητα), με συνδυασμό των παραπάνω ή πληκτρολογώντας λέξεις-κλειδιά, και να τα δει στον κεντρικό χάρτη. Επίσης μπορεί να πληροφορηθεί για τα οικονομικά στοιχεία των έργων και να στείλει την ιδέα / πρότασή του για νέα έργα, διασυνδεόμενος στην Πλατφόρμα Διαβούλευσης της περιφέρειας. Επίσης, για τους προγραμματιστές διατίθενται APIs στο πλαίσιο της Διαλειτουργικότητας της Πλατφόρμας.

Για κάθε μεμονωμένο έργο ή δράση ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για στοιχεία του όπως η Φάση Υλοποίησης, η περιφερειακή ενότητα, η Διεύθυνση και ο Προϋπολογισμός του. Παράλληλα, μπορεί να αξιολογήσει το έργο ως προς την πρόοδο και την εξέλιξή του, καθώς και να στείλει σχετικό περιεχόμενο για αυτό (σχόλιο – άρθρο, εικόνες, συνδέσμους). Επίσης μπορεί να διαμοιράσει το έργο στους λογαριασμούς του κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, LinkedIn, Gmail).

Πώς μπορώ να αναζητήσω έργα – δράσεις της περιφέρειας Κρήτης ;

Υπάρχουν δύο τρόποι αναζήτησης έργων – δράσεων στην Πλατφόρμα: η “Αναζήτηση με φίλτρα” και η “Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά” (“Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω φίλτρα για να δείτε το περιεχόμενο”)

“Αναζήτηση με φίλτρα”: Στο αριστερό μέρος της κεντρικής σελίδας κάτω από τον ομώνυμο τίτλο επιλέγετε είτε από τη “Φάση υλοποίησης” ένα από τα “Σε υλοποίηση”, “Προς άμεση δημοπράτηση”, “Σε διαδικασία μελέτης” είτε από τη “Περιφερειακή ενότητα” ένα από τα “Χανίων”, “Ρεθύμνου”, “Ηρακλείου”, “Λασιθίου” είτε ένα από τη “Φάση υλοποίησης” και τη “Περιφερειακή ενότητα” συνδυαστικά  και πατάτε έπειτα το πλήκτρο “Αναζήτηση”. Αμέσως εμφανίζονται στον κεντρικό χάρτη της σελίδας τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας (έργα ή δράσεις) υπό τη μορφή χρωματισμένων πινέζων. Πατώντας το πλήκτρο “Επαναφορά”, ο χάρτης επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση (αποτύπωση όλων των έργων-δράσεων).

“Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά”: Στο αριστερό μέρος της κεντρικής σελίδας κάτω από τον ομώνυμο τίτλο πληκτρολογείτε στο πλαίσιο τη λέξη-κλειδί με την οποία επιθυμείτε να αναζητήσετε το έργο-δράση ενδιαφέροντός σας. Μετά την πληκτρολόγηση της λέξης, πατάτε το πλήκτρο “Αναζήτηση” είτε το enter του πληκτρολογίου σας και σας εμφανίζονται σε νέα σελίδα τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας (εμφανίζονται όλα τα έργα-δράσεις που περιλαμβάνουν στον τίτλο τους τη λέξη-κλειδί της αναζήτησης). Για να επιστρέψετε στην Αρχική σελίδα, πατάτε το “Αρχική” πάνω αριστερά. Αν η αναζήτησή σας δεν επιστρέφει αποτελέσματα, εμφανίζεται σχετική ένδειξη στη νέα σελίδα: “Δεν υπάρχουν αποτελέσματα, παρακαλούμε δοκιμάστε μια διαφορετική αναζήτηση.”

Πώς μπορώ να δω πληροφορίες για ένα έργο – μία δράση;

Στο χάρτη της κεντρικής σελίδας όπου αποτυπώνονται όλα τα έργα και δράσεις της περιφέρειας Κρήτης μπορείτε να μετακινήσετε το “χεράκι” πάνω σε μία χρωματιστή πινέζα. Εκεί το “χεράκι” αλλάζει μορφή και εμφανίζεται ένα πλαίσιο με τον τίτλο του επιλεγμένου έργου-δράσης: Είτε πατώντας στον τίτλο του έργου είτε πατώντας “Περισσότερα” οδηγείστε στην αποκλειστική σελίδα του έργου. Η είσοδος στη σελίδα του έργου μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη διαδικασία της αναζήτησης (Πώς μπορώ να αναζητήσω έργα – δράσεις της περιφέρειας Κρήτης ;) ή μέσω της επιλογής “Προβολή σε λίστα”).

Στην αποκλειστική σελίδα ενός έργου – μίας δράσης εμφανίζονται:

Πώς μπορώ να αξιολογήσω ένα έργο – δράση;

Στην αποκλειστική σελίδα του έργου – δράσης που έχετε επιλέξει, υπάρχει στη δεξιά πλευρά της σελίδας η ένδειξη “Αξιολόγησε το έργο βάσει της εμπειρίας σου ως προς την πρόοδο και την εξέλιξή του”. Στο από κάτω πλαίσιο μπορείτε να αξιολογήσετε το έργο πατώντας στο “αστεράκι” που επιθυμείτε (κλίμακα με 5 αστεράκια: 1 αστεράκι = αρνητική αξιολόγηση 5 = άριστη αξιολόγηση). Στο πλαίσιο εμφανίζεται η συγκεντρωτική αξιολόγηση του έργου μέχρι τώρα / πόσες φορές ψηφίστηκε και ο μ.ο. αξιολόγησης.

Πώς μπορω να σχολιάσω ένα έργο – δράση ή να στείλω σχετικό περιεχόμενο;

Στην αποκλειστική σελίδα του έργου – δράσης που έχετε επιλέξει, υπάρχει στο κάτω μέρος της σελίδας η ένδειξη “Στείλε μας το περιεχόμενό σου. Μοιράσου μαζί μας άρθρα, εικόνες, συνδέσμους”. Στο πλαίσιο κάτω από το “Αφήστε σχόλιο” αφού συμπληρώσετε τα πεδία “Όνομα” (υποχρεωτικά), “Mail” (υποχρεωτικά – δεν δημοσιεύεται) και “Website ή ιστολόγιο που έχετε” (προαιρετικά) έχετε τις εξής δυνατότητες:

  • Να γράψετε ένα σχόλιο στο πεδίο – πλαίσιο του σχολίου και να πατήσετε το πλήκτρο “Υποβολή Σχολίου” για να υποβληθεί το σχόλιό σας. Ο διαχειριστής της Πλατφόρμας αφού εγκρίνει το σχόλιο, το δημοσιεύει στη σελίδα.

  • Να αναρτήσετε ένα άρθρο ή ένα σύνδεσμο παραθέτοντας το σχετικό σύνδεσμο στο πεδίο του σχολίου. Έπειτα πατήστε το πλήκτρο “Υποβολή Σχολίου” για να υποβληθεί το περιεχόμενό σας. Ο διαχειριστής της Πλατφόρμας αφού εγκρίνει το περιεχόμενο, το δημοσιεύει στη σελίδα.

  • Να αναρτήσετε μια εικόνα, φωτογραφία: Πατήστε το πλήκτρο “Choose file” για να επιλέξετε το αρχείο εικόνας που επιθυμείτε. Έπειτα πατήστε το πλήκτρο “Υποβολή Σχολίου” για να υποβληθεί το περιεχόμενό σας. Ο διαχειριστής της Πλατφόρμας αφού εγκρίνει το περιεχόμενο, το δημοσιεύει στη σελίδα.

Πώς μπορώ να μοιραστώ το έργο στα κοινωνικά δίκτυα;

Στην αποκλειστική σελίδα του έργου – δράσης που έχετε επιλέξει, υπάρχει στο κάτω μέρος της σελίδας η ένδειξη “Μοιράσου το έργο στα κοινωνικά δίκτυα”. Πατώντας από κάτω το εικονίδιο κοινωνικών μέσων που επιθυμείτε, ανάμεσα στα (από αριστερά προς τα δεξιά) “Twitter”, “Facebook”, “Gmail”, “LinkedIn”, κοινοποιείτε το επιλεγμένο έργο στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσω του ατομικού σας λογαριασμού (μεταφέρεστε στην αντίστοιχη αρχική σελίδα εκάστου μέσου, όπου μπορείτε να εισέρθετε στη συνέχεια στον προσωπικό σας λογαριασμό).

Τί είναι τα “Εργαλεία” στην Αρχική σελίδα;

Ο επισκέπτης της σελίδας μπορεί να επιλέξει στο αριστερό μέρος της κεντρικής σελίδας κάτω από τον ομώνυμο τίτλο μεταξύ των (πατώντας στο αντίστοιχο πλήκτρο):

  • “Οικονομικά στοιχεία έργων”: Ανοίγει νέα σελίδα όπου παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός για όλα τα καταχωρημένα στην πλατφόρμα έργα και δράσειςτης περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

  • “Στείλε την ιδέα / πρότασή σου για νέα έργα”: Ο επισκέπτης μεταφέρεται στην Πλατφόρμα “ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ”, όπου μπορεί να υποβάλει δημόσια την ιδέα/πρότασή του για νέα έργα – δράσεις στην περιφέρεια.

  • “API για προγραμματιστές Διαλειτουργικότητα plus”: Οι προγραμματιστές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διαχειριστή της πλατφόρμας για να λάβουν διεπαφές της πλατφόρμας στο πλαίσιο της Διαλειτουργικότητας.

Τί είναι η “Προβολή σε λίστα”;

Στη δεξιά πλευρά της Αρχικής σελίδας πατώντας πάνω στο πλήκτρο “Προβολή σε λίστα” εμφανίζεται συγκεντρωτική λίστα όλων των καταχωρημένων στην Πλατφόρμα έργων και δράσεων της περιφέρειας Κρήτης . Εδώ, μπορείτε να πατήσετε πάνω σε ένα έργο και να οδηγηθείτε στην αποκλειστική του σελίδα. Η λίστα κλείνει πατώντας πάλι πάνω στο πλήκτρο “Προβολή σε λίστα”.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το διαχειριστή της Πλατφόρμας ή με τον Δήμο;

Πατώντας στο “Επικοινωνία στην πάνω κεντρική μπάρα της Αρχικής σελίδας οδηγείστε στη σχετική Φόρμα Επικοινωνίας της ιστοσελίδας της περιφέρειας Κρήτης.