Ολοκληρώθηκε: #Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2021-2024 (Α' Φάση)

Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο Δήμος καλεί τους δημότες και τους φορείς της Βισαλτίας να συνδράμουν, με την αποτύπωση των σκέψεων και των προτάσεών τους, στην ανάπτυξη της περιοχής μέσω είτε της σχετικής φόρμας google είτε κάνοντας κλικ στις παρακάτω επιλογές.

Όραμα

Δήμος ανοιχτός, συμμετοχικός, έξυπνος

Οι πολίτες συζητούν και αποφασίζουν

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν