Συμμετοχές πολιτών  • 0Votes
  • 0Responses

Δημοτικός φωτισμός

Υπάρχει ανάγκη για σύστημα ελέγχου και τηλεδιαχείρισης του δημοτικού φωτισμού οδών, πλατειών και του δικτύου φωτισμού σε ευρύτερο πλαίσιο.

0 153
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
πριν 1 έτος