Συμμετοχές πολιτών  • 0Votes
  • 0Responses

Δημοτικός φωτισμός

Υπάρχει ανάγκη για σύστημα ελέγχου και τηλεδιαχείρισης του δημοτικού φωτισμού οδών, πλατειών και του δικτύου φωτισμού σε ευρύτερο πλαίσιο.

0 153
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
πριν 3 μήνες