Ιδέες και Προτάσεις με τις μεγαλύτερες βαθμολογίες  • 0Votes
  • 0Responses

Διαχείριση οχημάτων

Πρόκειται για ψηφιακό σύστημα με δυνατότητα παρακολούθησης των καθημερινών μετακινήσεων και εργασιών των οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων αλλά και εργασιών των δημοτικών οχημάτων. Παρακολουθεί την ταχύτητα , την είσοδο και την έξοδο από επιλεγμένες περιοχές, κάνει έλεγχο κατανάλωσης καυσίμων.

0 105
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
πριν 2 εβδομάδες
  • 0Votes
  • 0Responses

Ενημέρωση των αρχών

Να γίνει επισκευή στα σημεία που είναι σπασμένα τα πεζοδρόμια και να ενημερώνονται οι αρχές σχετικά με τις κακοτεχνίες.

0 102
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...
πριν 2 μήνες
  • 0Votes
  • 0Responses

Πράσινη συνείδηση

Η καθαριότητα και ο σεβασμός απέναντι στο περιβάλλον είναι ατομική μας ευθύνη αλλά χρειάζεται η συμβολή ης Πολιτείας με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και την απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού.

0 68
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,25 out of 5)
Loading...
πριν 1 έτος