Μπορείς να συμμετέχεις στην πλατφόρμα διαβούλευσης με μία από τις παρακάτω επιλογές

   Αρχείο Διαβουλεύσεων

Επιλογές συμμετοχής

(1)

Συμμετέχω σε οργανωμένες διαβουλεύσεις

Συμμετέχουν πολίτες και φορείς Συλλέγονται προτάσεις που αφορούν κάθε θέμα που μας ενδιαφέρει όλους! π.χ. υποδομές, τοπική οικονομία, ανάπτυξη, υπηρεσίες, περιβάλλον, πολιτισμός Εκθέσεις διαβούλευσης Και αξιοποίηση Σχόλια Μπορείς να σχολιάσεις τις προτάσεις άλλων πολιτών και φορέων Αξιολόγηση Μπορείς να βαθμολογήσεις για να βγουν οι πιο δημοφιλείς.

(2)

Προτείνω θέματα που θέλω να συζητηθούν

Ιδέες & Προτάσεις

  • 0Votes
  • 0Responses

Βελτίωση οδικού δικτύου στις πυρόπληκτες περιοχές

Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση των δρόμων στις πυρόπληκτες περιοχές. . Μηχάνημα για τη διάνοιξη και των καθαρισμό αντιπυρικών ζωνών. Στο πλαίσιο αντιπυρικής προστασίας των ευρύτερων περιοχών του δήμου καθώς και τον καθαρισμό του αγροτικού οδικού δικτύου.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
  • 0Votes
  • 0Responses

Εκπαίδευση των επιχειρηματιών του τουρισμού

Να εκπαιδευτούν οι επιχειρηματίες στο τι μπορεί να προσφέρει ο Δήμος Πύλου Νέστορος σε επίπεδο τουρισμού, ώστε να προσφέρουν καλύτερες πληροφορίες και υπηρεσίες στους  επισκέπτες. Επίσης να εκπαιδευτούν στο πως λειτουργεί η τουριστική αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
  • 2Votes
  • 1Response

This is a sample idea. You can delete me safely.

I would love to be able to post my own Ideas to your website. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec at est odio, vel tincidunt elit. Mauris in felis ut velit ultricies interdum. Nulla dapibus neque non tellus imperdiet tincidunt. Sed rutrum…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Συμμετοχή και περιεχόμενο πλατφόρμας

Στο χάρτη >
  • 0Votes
  • 0Responses
Φορέας :

Εκπαίδευση των επιχειρηματιών του τουρισμού

Να εκπαιδευτούν οι επιχειρηματίες στο τι μπορεί να προσφέρει ο Δήμος Πύλου Νέστορος σε επίπεδο τουρισμού, ώστε να προσφέρουν καλύτερες πληροφορίες και υπηρεσίες στους  επισκέπτες. Επίσης να εκπαιδευτούν στο πως λειτουργεί η τουριστική αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
Δείτε εδώ όλες τις ιδέες & προτάσεις >

Τι είναι

Ο Δήμος Πύλου μέσω της πλατφόρμας Δημόσιας Διαβούλευσης, καλεί τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους επί των, προτεινόμενων έργων και δράσεων ή να προτείνουν τις δικές τους ιδέες και προτάσεις για έργα προς υλοποίηση. Πέραν των προτάσεων, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού των ήδη αναρτημένων προτάσεων και σχεδίων.

Μέσω της πλατφόρμας Διαβούλευσης προωθούμε και ενισχύουμε τη συμμετοχικότητα των πολιτών και πάσης φύσεως φορέων, τη λογική της από κοινού διαμόρφωσης των ενεργειών που συνθέτουν τη στρατηγική, ενώ παράλληλα επισπεύδονται οι διαδικασίες συλλογικών αποφάσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων. Η πλατφόρμα υποστηρίζει τις ακόλουθες δυνατότητες:

-Τη διοργάνωση θεματικών διαβουλεύσεων για θέματα που απασχολούν τους πολίτες.

-Τη συλλογή προτάσεων από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς.

-Την αξιολόγηση προτάσεων από τους ίδιους τους χρήστες,

-Την υποβολή ιδεών από κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα.

-Την παρουσίαση αντίστοιχων καλών πρακτικών και την προσπάθεια αφομοίωσής τους.

-Τη δυνατότητα ψηφοφορίας / βαθμολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τους διάφορους χρήστες.

-Συνδιαμόρφωση και σχολιασμό σε κείμενα και προτάσεις πολιτικής.

-Δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης και λήξης περιόδου διαβουλεύσεων

H διαδικτυακή πλατφόρμα στηρίζεται σε καινοτόμες & συμμετοχικές τεχνολογίες (Crowdapps) που προωθούν την ενεργό συμμετοχή πολιτών και συλλογικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτήν την κατεύθυνση εγκαινιάζουμε το συμμετοχικό Μηχανισμό Διαβούλευσης και καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς να λάβουν μέρος!