Ελεύθερη Συμμετοχή

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΑΕΔ ΚΑΙ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘ

Δεδομένης της έλλειψης γενικότερου συντονισμού στην χώρα μας, μια πλατφόρμα με συνεχή τροφοδότηση στοιχείων σχετικά με οικονομική δραστηριότητα και στοιχεία ανεργίας ή έλλειψης εργαζομένων θα ήταν μια καλή βάση. Σε αυτή την πλατφόρμα που θα στόχευε αρχικά στην οικοδόμηση ενός στέρεου πλαισίου για το δημόσιο, θα μπορούσαν σε δεύτερο χρόνο να ενταχθούν και ιδιώτες. Η ιδέα είναι να συμφωνήσουμε αρχικά πως η ΕΛΣΤΑΤ θα δίνει στον ΟΑΕΔ στοιχεία σχετικά με την ανεργία και τις ανάγκες κάποιων περιοχών, βάσει οικονομικής δραστηριότητας. Σε δεύτερο χρόνο, το Υπουργείο Παιδείας, θα μπορούσε να δίνει στοιχεία για τα επαγγελματικά λύκεια και τα ΙΕΚ πιλοτικά, ως τις βαθμίδες εκπαίδευσης που στοχεύουν στην άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας. Σταδιακά, θα μπορούσε να επεκταθεί και σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Αυτό θα βοηθήσει στην αποτύπωση της προσφοράς εργαζομένων ανά ειδικότητα και ανά περιοχή. Κατόπιν, βάσει της εικόνας που θα δημιουργείται, οι 13 Περιφέρειες από κοινού με ΟΑΕΔ, θα μπορούν να σχεδιάζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια προγράμματα προώθησης απασχόλησης ή ενίσχυσης συγκεκριμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Αφότου ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη φάση, θα μπορούν στην πλατφόρμα να εισέρχονται και ιδιώτες που παρέχουν θέσεις απασχόλησης, οι οποίοι θα πρέπει να δημοσιεύουν τις θέσεις εργασίας με συγκεκριμένο format πχ τυπικές σπουδές/δεξιότητες κτλ, ώστε σταδιακά να υπάρξει μια εκπαίδευσή τους, και να υπάρχει μια τυπική δομή μιας αγγελίας, είτε αυτή είναι υψηλών δεξιοτήτων είτε χαμηλών δεξιοτήτων.

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
πριν 3 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε