Ελεύθερη Συμμετοχή

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Αυτοματοποίηση διαδικασιών ελέγχου κ έγκρισης προγραμμάτων ΟΑΕΔ

Στα προγράμματα επιδότησης θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ, η επιχείρηση-εργοδότης επιχορηγείται για την πρόσληψη και απασχόληση ανέργων, ειδικών κοινωνικών ομάδων κλπ. Προκειμένου να εισπράξει αυτή την επιχορήγηση κάθε μηνα, για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, ο εργοδότης πρέπει κάθε μήνα να υποβάλει για τον κάθε επιχορηγηθέντα υπάλληλο:

1) μια αίτηση καταβολής επιχορήγησης, όπου γράφει χειρόγραφα τα ίδια και τα ίδια κάθε μήνα («αιτούμαι την καταβολή επιχορήγησης για τον …»)

2) το λεγόμενο Έντυπο Β, όπου ο εργοδότης χειρόγραφα γράφει τα στοιχεία του εργαζόμενου, τι μικτό μισθό πήρε τον συγκεκριμένο μήνα, τι εισφορές πλήρωσε για αυτόν, το σύνολο αυτών των δύο, το ποσοστό της επιχορήγησης (ας πούμε 50%), και το σύνολο για τους 2 μήνες.

3) μια απλή εκτύπωση της μηνιαίας ΑΠΔ για όλους τους εργαζόμενους και της τραπεζικής πληρωμής της ΑΠΔ

4) χειρόγραφη υπεύθυνση δήλωση ότι τα στοιχεία που προσκομίζει είναι αληθή

5) μια απλή εκτύπωση της μισθοδοσίας του υπαλλήλου για τον συγκεκριμένο μήνα και της τραπεζικής πληρωμής του

Αυτά πρέπει να τα κάνει η επιχείρηση-εργοδότης για κάθε μήνα, για κάθε εργαζόμενο που επιχορηγείται. Όλα χειρόγραφα, και όλα απλές εκτυπώσεις από τον ίδιο τον εργοδότη.

Μετά, πρέπει ο εργοδότης να πάει στον ΟΑΕΔ, να ανέβει στον 2ο όροφο, να δείξει όλα αυτά τα έντυπα στην υπάλληλο, μετά να κατέβει στο ισόγειο για να πάρει αριθμό Πρωτοκόλλου, μετά να ξανά ανέβει στο 2ο όροφο για να ξανά δώσει τον φάκελο στην υπάλληλο.

Μετά, τους επόμενους μήνες, η υπάλληλος πρέπει να κοιτάξει και ελέγξει χειρωνακτικά ένα-ένα τα χαρτιά αυτά.

Και αν είναι οκ, να δωσει το ΟΚ σε κάποιο άλλο τμήμα του ΟΑΕΔ, ώστε κάποιος άλλος υπάλληλος να καταθέσει στην επιχείρηση-εργοδότη το ποσό της επιχορήγησης που του αναλογεί για αυτό το μήνα.

Όλη αυτή η πρωτόγονη χειρωνακτική διαδικασία, θα μπορούσε να γίνεται χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα ο εργοδότης και χωρίς να παρεμβαίνει ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή υπάλληλος του ΟΑΕΔ. Αντίθετα με την σημερινή τραγική κατάσταση, με το τεράστιο χαρτομάνι στα γραφεία του ΟΑΕΔ, λες και είμαστε στη δεκαετία του ’80, θα μπορούσε αυτή η διαδικασία να γίνεται αυτόματα από μια ηλεκτρονική εφαρμογή εντός του ΟΑΕΔ, που θα κάνει αυτόματα την πληρωμή του σωστού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης-εργοδότη κάθε μήνα, αφού πρώτα ελέγξει αυτόματα ηλεκτρονικά από το ΙΚΑ αν η επιχείρηση-εργοδότης έχει όντως πληρώσει τις ΑΠΔ, τί μισθούς δήλωσε και πλήρωσε στον επιχορηγηθέντα εργαζόμενο. Μέχρι και εφάπαξ εξουσιοδότηση θα μπορούσε να δίνει ο εργοδότης στον ΟΑΕΔ για πρόσβαση και αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο στον τραπεζικό λογαριασμό του, ώστε να ελέγχεται ηλεκτρονικά αυτόματα (χωρίς ανθρώπινο παράγοντα) αν έχει πληρωθεί ο μισθός για το μήνα στον επιχορηγηθέντα υπάλληλο (πρόσβαση μονο στην συγκεκριμένη συναλλαγή του εργοδότη-εργαζόμενου, με κωδικό RF, χωρίς πρόσβαση προφανώς στις υπόλοιπες συναλλαγές και χρήματα του εργοδότη που είναι προσωπικά στοιχεία).

Όλα αυτά, χωρίς καθόλου ανθρώπινο παράγοντα, ανθρώπινο μάτι. Όλα ηλεκτρονικά αυτόματα από το σύστημα/εφαρμογή του ΟΑΕΔ. Όταν όλες παράμετροι θα βγαίνουν TRUE, θα γινόταν αυτόματα η πληρωμή.

Κάτι τέτοιο θα γλύτωνε χιλιάδες ώρες εργασίας κάθε μήνα από χιλιάδες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, και θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ΟΑΕΔ ότι κάποιος εργοδότης δεν δίνει παραποιημένα έγγραφα. Τέλος, όλοι οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ που απασχολούνται σήμερα σε αυτές τις δουλειές, θα απελευθερώνονταν ώστε να κάνουν πράγματα στον ΟΑΕΔ πολύ πιο ενδιαφέροντα για τους ίδιους και πιο χρήσιμα για την κοινωνία, τους ανέργους και τις επιχειρήσεις, που δεν μπορούν να γίνουν από υπολογιστή και αυτοματισμούς.

Ευχαριστώ

 

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
πριν 3 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε