Διαβούλευση: Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Δυτικής Λέσβου

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

σχόλιο για τη διαβούλευση, σελ.43.

* με την παράκληση να δημοσιευτεί ως έχει:

σχόλιο για τη διαβούλευση, σελ.43.

Στη σελίδα 43 της διαβούλευσης αναφέρονται τα εξής:

«Επίσης, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου βρίσκεται σε αναζήτηση λύσεων προστασίας του χαρακτήρα της παραλιακής περιοχής, μετά και την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής του ενώπιον του ΣτΕ, σχετικά με τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή «Αφεντέλι» της Σκάλας Ερεσού, καθώς βάσει του ΦΕΚ 36/14.02.2012 το μεγαλύτερο κομμάτι της
παραλίας καθίσταται άρτιο και οικοδομήσιμο αφού η χάραξη της γραμμής του αιγιαλού δεν έχει τοποθετηθεί βάσει του χειμέριου κύματος¨.
Προτείνεται η εξής διορθωμένη διατύπωση:

«Επίσης, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, βρίσκεται σε αναζήτηση λύσεων προστασίας του χαρακτήρα της παραλιακής περιοχής, μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης του ΣτΕ επί της ασκηθείσας προσφυγής του σχετικά με τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή «Αφεντέλι» της Σκάλας Ερεσού. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 36/14.02.2012/τεύχος Δ’ το μεγαλύτερο κομμάτι της παραλιακής περιοχής καθίσταται άρτιο και οικοδομήσιμο, ενώ εκτιμάται πως η οριογραμμή του αιγιαλού όπως αυτή έχει καθοριστεί με το παραπάνω ΦΕΚ το έτος 2012 δεν είναι σύμφωνη με την πραγματική ανάβαση του χειμερίου κύματος».
– Αιτιολόγηση όσον αφορά τη φράση «δεν έχει τοποθετηθεί βάσει του χειμέριου κύματος»: ΚΑΝΕΝΑΣ επίσημος φορέας όπως ο Δήμος, δεν έχει το δικαίωμα θα αποφαίνεται για το αν είναι ορθός ή εσφαλμένος ο καθορισμός του αιγιαλού. Αυτό είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής του Ν.2971/2001 και τελικός κριτής του ορίου του αιγιαλού είναι το αρμόδιο δικαστήριο.

– Σύμφωνα με το ΦΕΚ 36/14.02.2012/τεύχος Δ’, πράγματι το μεγαλύτερο κομμάτι της παραλιακής περιοχής καθίσταται άρτιο και οικοδομήσιμο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα στον Ν.2971/2001, άρθρο 2 παρ.5 αναφέρεται μεν πως «Ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη των μεγάλων λιμνών και των πλεύσιμων ποταμών, που καθορίζονται ή επανακαθορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 6 και 7Α, ανήκουν στη δημόσια κτήση, είναι ανεπίδεκτα κτήσης ιδιωτικών δικαιωμάτων και καταγράφονται ως πράγματα κοινόχρηστα, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου», παρακάτω όμως αναφέρεται πως «Με την παρούσα (διάταξη) δεν θίγονται ΗΔΗ κτηθέντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και ισχύουσες συμβάσεις παραχώρησης.». Ητοι ο παλαιός αιγιαλός στη θέση Αφεντέλλι από το έτος 2012 ανήκει στην ΙΔΙΩΤΙΚΗ περιουσία του Δημοσίου και διαχειρίστρια εταιρία της έκτασης αυτής είναι η ΕτΑΔ Α.Ε.

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
πριν 2 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε