Διαβούλευση: Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Δυτικής Λέσβου

 • 0Votes
 • 0Responses
Voting has ended.

Περιβαλλοντικός-κοινωνικός σύλλογος Πρωτοβουλία Ερεσού – Επισημάνσεις πάνω στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΔΔΛ και προτάσεις για την ολοκληρωμένη αειφόρο ανάπτυξη της Ερεσού με σεβασμό στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον

Θα θέλαμε μέσω της παρούσας διαβούλευσης να επισημάνουμε κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΔΔΛ όσον αφορά την περιοχή της Ερεσού και να προτείνουμε στρατηγικούς στόχους και έργα. Η Ερεσός βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού και χαρακτηρίζεται από τη μοναδική παραλία της, ηφαιστειακά τοπία, τον κάμπο και τον παραδοσιακό οικισμό του χωριού. Έχει περίπου 1.600 κατοίκους. Η οικονομία της βασίζεται στην κτηνοτροφία, τη γεωργία, την αλιεία και τον τουρισμό. Αποτελεί δε τη γενέτειρα της Σαπφούς και του Θεόφραστου και έχει πλούσια παράδοση και ιστορία. Να σημειωθεί εδώ ότι για μια πλήρη αποτύπωση των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίμων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2021 (τα οποία ευλόγως δεν ήταν διαθέσιμα κατά την εκπόνηση της μελέτης). Πυρήνας των προτάσεών μας είναι η προστασία της παραλίας της Ερεσού ως αναγκαία προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των βασικών υποδομών.

 

Παρακάτω παρατίθενται αποσπάσματα από την Απόφαση της 14-03-2022 του ΔΣ του ΔΔΛ και οι σχετικές επισημάνσεις και προτάσεις μας

Α) Ζήτημα γραμμών αιγιαλού και παραλίας

Στη σελ. 43, διαβάζουμε: «Όσον αφορά στις παραλιακές περιοχές, η φημισμένη παραλία της Σκάλας Ερεσού, μήκους περίπου 2 χλμ., αποτελεί το επίνειο του οικισμού και το πιο οργανωμένο τουριστικό κέντρο. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο της διάβρωσης της ακτής ωστόσο με κατεύθυνση την αντιμετώπιση της διάβρωσης πραγματοποιούνται εργασίες βυθομέτρησης στη θαλάσσια περιοχή και προγραμματίζονται συναφείς μελέτες και έργα. Επίσης, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου βρίσκεται σε αναζήτηση λύσεων προστασίας του χαρακτήρα της παραλιακής περιοχής, μετά και την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής του ενώπιον του ΣτΕ, σχετικά με τον καθορισμό των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή ≪Αφεντέλι≫ της Σκάλας Ερεσού, καθώς βάσει του ΦΕΚ 36/14.02.2012 το μεγαλύτερο κομμάτι της παραλίας καθίσταται άρτιο και οικοδομήσιμο αφού η χάραξη της γραμμής του αιγιαλού δεν έχει τοποθετηθεί βάσει του χειμέριου κύματος.»

 

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με μελέτες του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η παραλία της Ερεσού είναι η πιο ευάλωτη στη διάβρωση παραλία του νησιού, πρόβλημα που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο φράγμα. Εκτός από τις προγραμματισμένες μελέτες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, θα πρέπει να αποτραπούν έργα που επιδεινώνουν το φαινόμενο (όπως κατασκευές επί της παραλίας), καθώς η αποκατάσταση μετά τη δημιουργία του προβλήματος είναι εξαιρετικά επιβαρυντική για το δημόσιο. Επίσης, στο άνωθεν εδάφιο, λανθασμένα αναφέρεται ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της παραλίας καθίσταται άρτιο και οικοδομήσιμο, καθώς με εξαίρεση τα δύο αμφισβητούμενα οικόπεδα της κ. Σταυρούλας Καραγιάννη στο Αφεντέλι, όλη η υπόλοιπη παραλία ΔΕΝ είναι οικοδομήσιμη καθώς η γραμμή του παλαιού αιγιαλού βρίσκεται στο δρόμο. Η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει μείωση του πλάτους της παραλίας και άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Άρα ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να ενσωματώνει την ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισης της διάβρωσης της παραλίας και των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

 

Β) Μνημεία- Ιστορία

Η Ερεσός χαρακτηρίζεται από πλούσια ιστορία και αρχαιολογικά μνημεία (σελ. 57, 194). Απαιτείται προστασία (π.χ. του ρωμαϊκού ψηφιδωτού που είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες), συντήρηση (π.χ. Βίγλα) και ανάδειξη των μνημείων (π.χ. ερείπια Παλαιοχριστιανικού ναού, ρυθμού Βασιλικής στο Αφεντέλι). Στο χωριό της Ερεσού, υπάρχουν δημόσια διατηρητέα κτίρια σε κίνδυνο κατάρρευσης (π.χ. Γεωργική Σχολή). Το Δημοτικό Σχολείο Θεοφράστειο χρειάζεται άμεσα συντήρηση. Προτείνουμε την προβολή του πολιτισμικού πλούτου της Ερεσού. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας Βοτανικός κήπος του Θεόφραστου, προς τιμήν του και ως πόλο έλξης επισκεπτών. Επίσης, είναι δυνατή η περαιτέρω προβολή των έργων της Σαπφούς και η διοργάνωση σχετικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, πέραν του διεθνούς φεστιβάλ γυναικών που ήδη διενεργείται κάθε Σεπτέμβριο παρατείνοντας την τουριστική περίοδο.

 

Γ) Προστατευόμενες περιοχές

Γ1) Υδροβιότοπος

Στη σελ. 180, αναφέρονται τα εξής σε σχέση με τη χλωρίδα και την πανίδα του ΔΔΛ: «Νοτιοδυτική Χερσόνησος, Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου (κωδικός: GR4110010)

 

«Η περιοχή αλληλοκαλύπτεται σε μεγάλο μέρος με την περιοχή ≪Δυτική Λέσβος – Απολιθωμένο Δάσος (GR4110003)≫. Η σπουδαιότητα της περιοχής, προκύπτει από την ύπαρξη αξιόλογου αναπαραγόμενου πληθυσμού της Αετογερακίνας (Buteo rufinus), του Μαυροπελαργού (Ciconia nigra), η Μεσοτσικλιτάρα, Σμιρνοτσίχλονου (Emberiza cineracea), το Χρυσογέρακο (Falco biarmicus), το Κιρκινέζι (Falco naumanni), ο Μύχος κ.ά.

Η βλάστηση της περιοχής αποτελείται από φρύγανα (επικρατούν τα είδη Sarcopoterium spinosum, Centaurea spinosa και Ballota acetabulosa) και από δάση Pinus brutia, P. nigra ssp. Pallasiana και Quercus macrolepis.

Η οικολογική του αξία, όμως, έγκειται στο γεγονός ότι σε συνδυασμό με μικρούς υγρότοπους της ευρύτερης περιοχής της δυτικής Λέσβου, δημιουργείται ένα δίκτυο πολύτιμων σταθμών τροφοδοσίας και ανάπαυσης για τα πουλιά.» Επίσης στη σελ. 183, αναφέρεται ως Νο. 12, ο Ψαροπόταμος Y411LES028 (Μικρός νησιωτικός υγρότοπος), που είναι υπό ειδικό καθεστώς προστασίας.

 

Παρατηρήσεις

Τονίζουμε εδώ την ανάγκη προστασίας του μικρού νησιωτικού υδρότοπου «Ψαροπόταμου» (Y411LES028) και της γειτνιάζουσας περιοχής ως μέρος του πολύτιμου δικτύου μετακίνησης των πουλιών, αλλά και ως ενδιαίτημα για πολλά ψάρια και χελώνες. Θα πρέπει να προστεθεί στο παραπάνω εδάφιο αναφορικά με τη χλωρίδα, το κρινάκι της Ερεσού ή «παγκράτιο το παράλιο» (Pancratium Maritimum), που αποτελεί χαρακτηριστικό λουλούδι που φύεται στην παραλία και αναφέρεται ακόμα και στο λήμμα «Ερεσός» στη Βικιπαίδεια.

 

Γ2) Τοπίο

Στη Σελ. 27, διαβάζουμε:

«Πλέον των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, εντός των ορίων του Δήμου, καταγράφονται δύο (2) κατοχυρωμένοι βιότοποι ≪CORINE≫ και δύο (2) Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ):

■ Α00040064 (Βιότοπος CORINE): ≪Βουνά Δυτικής Χερσονήσου, Λέσβος≫

* Α00010081 (Βιότοπος CORINE): ≪Κόλπος Καλλονής≫

■ ΑΤ5011080 (ΤΙΦΚ): Πέτρα Λέσβου

■ ΑΤ5011091 (ΤΙΦΚ): Μήθυμνα ή Μόλυβος»

Επίσης, στη σελ. 181, αναφέρεται η Βραχονησίδα Πόχης σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας.

Παρατηρήσεις

Δεν αναφέρεται πουθενά η παραλία της Ερεσού ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και διεθνούς αξίας (ΦΕΚ 181Α/2019), παρά μόνο ως παραλία ενταγμένη στο πρόγραμμα «γαλάζια σημαία» (σελ. 190). Απαιτείται άμεση προσθήκη της στον κατάλογο προστατευόμενων τοπίων (μαζί με τον ήδη προστατευόμενο υγρότοπο Ψαραπόταμο)  (ΤΙΦΚ), καθώς και μέτρα προστασίας της, ως απαραίτητο δημόσιο αγαθό και ακρογωνιαίο λίθο μιας ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Στις απειλές εν γένει της τουριστικής ανάπτυξης στο ΔΔΛ, αναφέρεται η εποχικότητα (σελ. 130) του τουρισμού. Δεν αναγνωρίζεται όμως ότι η Ερεσός εξαιρείται από αυτόν τον κανόνα, μιας και έχει πάνω από 300 κατοίκους μη Ερεσιώτικης καταγωγής (Έλληνες και ξένους) που την έχουν επιλέξει συνειδητά ως τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Έτσι, έχουμε αύξηση του πληθυσμού με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Παράλληλα, ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των τουριστών της Ερεσού είναι ότι ένα μεγάλο τμήμα διαμένει στην περιοχή για μεγάλα χρονικά διαστήματα (π.χ. 3, 6, 8 μήνες κ.λπ.), συμβάλλοντας επίσης στην τοπική οικονομία και έρχεται ξανά και ξανά. Για αυτούς τους λόγους, ο τουρισμός της Ερεσού δεν επηρεάστηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό από τις πρόσφατες κρίσεις (πανδημία, μεταναστευτικό κλπ.). Όμως, αυτή η ιδιαιτερότητα της Ερεσού, που έχει προκύψει κυρίως λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της παραλίας, αγνοείται και απειλείται λόγω της προσπάθειας οικοδόμησης στην παραλία.

Δ) Υποδομές

Σελ. 45 «Οι οικισμοί της δημοτικής ενότητας εξυπηρετούνται δίχως ιδιαίτερα προβλήματα από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής, απαιτείται ωστόσο η συντήρηση του υδραυλικού δικτύου άρδευσης του φράγματος της Ερεσού και η αποκατάσταση βλάβης του δικτύου – αντλιοστασίου ύδρευσης της .Κ. Ερεσού για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας. Σε όλες τις κοινότητες λειτουργεί σύστημα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έργα αποκατάστασης της πλήρους λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Ερεσού – Σκάλας Ερεσού.»

 

Παρατηρήσεις

 • Ανεπάρκεια πόσιμου νερού τους καλοκαιρινούς μήνες (συχνές διακοπές, πολλές φορές παρατεταμένης διάρκειας)

Πρόταση: Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης με αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αντλιών με μειωμένο συντελεστή απόδοσης με νέες που θα ελέγχονται με μονάδες ρύθμισης στροφών (inverters) ανάλογα με τη ζήτηση ως προς την παροχή, αναβάθμιση συστημάτων αυτοματισμού, εγκατάσταση εφεδρικών συστημάτων ηλεκτρικής τροφοδοσίας (Η/Ζ) για κάθε αντλιοστάσιο σε περίπτωση διακοπής του δικτύου της ΔΕΗ, εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής για επιτήρηση – αναγγελίας βλαβών (remote monitoring) στα κεντρικά, ώστε να προλαμβάνονται μεγάλης διάρκειας διακοπές της παροχής του δικτύου.

 

 • Δυσλειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και εμφάνιση προβλημάτων ακόμα και εντός της τουριστικής περιόδου. Τα λύματα διέρχονται από κατοικημένη περιοχή μέσω της διαδρομής του χειμάρρου, καθώς απορρίπτονται εκεί από τον μη λειτουργικό βιολογικό αλλά και από μεμονωμένες κατοικίες και καταλήγουν στη θάλασσα. Πολλές φορές υπάρχει συσσώρευση λυμάτων και έντονη δυσοσμία κάτω από το γεφυράκι στην πλατεία της Σκάλας Ερεσού (ακριβώς εκεί που παίζουν τα παιδιά), με αποτέλεσμα την εμφάνιση πολλών περιστατικών σταφυλόκοκκου τα προηγούμενα χρόνια. Πρόκειται για μείζον ζήτημα πολιτικής προστασίας.

Προτείνεται ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού και των αντλιοστασίων, όπως αυτό που βρίσκεται στη παραλία και αναδύει δυσοσμία λόγω κακής συντήρησης και ενδεχόμενα πεπαλαιωμένου εξοπλισμού. Καταρχήν σημειώνουμε την αναγκαιότητα καταγραφής και αποτύπωσης όλων των προβλημάτων του εξοπλισμού και των δικτύων από ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΛ ώστε να προχωρήσει η προκήρυξη διαγωνισμού ανάθεσης των μελετών αναβάθμισης από τις οποίες θα προκύψουν τα τεύχη δημοπράτησης και ο ανάδοχος προμηθευτής­ κατασκευαστής των εγκαταστάσεων.

 • Περιοχή Πυθαρίου-φράγματος: παράνομος σκουπιδότοπος (νεκρά ζώα, ελενίτ και άλλες πηγές μόλυνσης)

Ανάγκη καθαρισμού ιζήματος φράγματος και διοχέτευσής του στην κοίτη, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανότητα άρδευσης των γεωργικών εκτάσεων, αλλά και για να μειωθεί η διάβρωση της παραλίας λόγω του φράγματος.

 • Προτείνεται η βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας και της διαχείρισης αποβλήτων (η κατάσταση είναι αφόρητη τους καλοκαιρινούς μήνες με έντονη δυσοσμία, ξεχειλισμένους κάδους κ.λπ.) και η εξασφάλιση δημόσιων ουρητηρίων ή η τοποθέτηση χημικών τουαλετών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, αλλά και ως προϋπόθεση για τη «γαλάζια σημαία».

 

 • Ελικοδρόμιο

Σελίδα 52: «Η περιοχή του Πολιχνίτου διαθέτει ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο το οποίο είναι εκτός λειτουργίας και η Σκάλα Ερεσού ένα δημοτικό ελικοδρόμιο με πίστα διαστάσεων 27×27 μ. (για χρήση ελικοπτέρων μήκους έως 18 μ.). Υπάρχει δυνατότητα νυχτερινής λειτουργίας καθώς και τα απαραίτητα μέσα πυρόσβεσης, στερείται όμως της δυνατότητας ενόργανης προσ/απογείωσης. Οι μεταφορές που εξυπηρετούνται κυρίως μέσω του ελικοδρομίου είναι μεταφορές εκτάκτων αναγκών και πολύ σπανιότερα περιηγήσεις.»

 

Παρατήρηση: Το ελικοδρόμιο Ερεσού είναι άλλο ένα σημαντικό έργο που έχει αφεθεί στην μοίρα του για χρόνια. Οι εγκαταστάσεις του και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός πλήρως εγκαταλελειμμένα, γεγονός που το κάνει μη λειτουργικό ακόμη και για έκτακτες καταστάσεις.

 

 • Πάρκινγκ Σκάλας Ερεσού

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Σκάλα Ερεσού και ανεξέλεγκτη στάθμευση των οχημάτων. Προτείνουμε τη δημιουργία ενός επιπλέον χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, π.χ. στο οικόπεδο απέναντι από το υπάρχον στον κεντρικό δρόμο.

 

Παρατηρήσεις σχετικά με την Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης – Ανάλυση S.W.O.T. (Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών

 

Στη σελ. 124, με τίτλο «Προστασία περιβάλλοντος και διαχείριση φυσικών πόρων

Σημειώνονται:

στα «ισχυρά σημεία»: οι «περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους συνδυασμένες με μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς», «εκτεταμένοι και σημαντικοί υγρότοποι»

στις «ευκαιρίες»: – Οι δυνατότητες του νέου εθνικού πλαισίου για την διαχείριση προστατευόμενων περιοχών

-Η έμφαση στις δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών στη νέα προγραμματική περίοδο

-Προώθηση του οικολογικού τουρισμού/επιχειρηματικότητα και περιβάλλον

 

Στα «κρίσιμα ζητήματα»:

 • Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου προστασίας.
 • Εφαρμογή περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών (κλιματική αλλαγή, χωρικός σχεδιασμός, προστασία από φυσικές καταστροφές κ.λπ.)
 • Οργάνωση της Δ/νσης Περιβάλλοντος ώστε να αποκτήσει επιτελικό και οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών προστασίας και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος.

 

Παρατηρήσεις

Η Ερεσός χαρακτηρίζεται ήδη από «οικολογικό τουρισμό», φυσιολάτρες, γυμνιστές, περιπατητές, επισκέπτες του διεθνούς κέντρου διαλογισμού Afroz κ.λπ., αλλά και από τον λεσβιακό τουρισμό, καθώς αποτελεί ιστορικό και σημερινό προορισμό της παγκόσμιας λεσβιακής κοινότητας.  Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, επιβάλλεται η προστασία των περιοχών όπου συγκεντρώνονται ομάδες LGBTQ. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής επιβάλλει τη διατήρηση του υφιστάμενου ήπιου χαρακτήρα της όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μέσω της συνύπαρξης όλων των παραπάνω ομάδων μεταξύ τους αλλά και με τον ντόπιο πληθυσμό, αλλά και μέσω μέτρων, όπως η ανάδειξη μονοπατιών και η περαιτέρω αξιοποίηση και προβολή των τοπικών ποιοτικών προϊόντων της Ερεσού και των γειτονικών περιοχών (π.χ. Μεσότοπος).

 

Αστικό περιβάλλον (σελ. 126)

Ευκαιρίες:               Τοπικά Χωρικά Σχέδια και Ειδικά Χωρικά Σχέδια

Αξιοποίηση δυνατότητας χρήσης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS)

Απειλές:                  Έντονη εποχικότητα του τουρισμού και συγκρούσεις χρήσεων γης σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος

 

Παρατηρήσεις

Τα τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια αναφέρονται στην ενότητα «αστικό περιβάλλον», αφορούν όμως και περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως. Και μπορούν να αποτελέσουν μέσο προστασίας ευαίσθητων ζωνών.

Η χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών μπορεί να διευκολύνει τον σχεδιασμό. Η Ερεσός διαθέτει πλέον και περιβαλλοντικό σύλλογο με ειδικά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

Επιχειρηματικότητα και Οικονομία (σελ. 140)

Ισχυρά σημεία: Ύπαρξη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΔΔΛ

Ευκαιρίες:               Έναρξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία ολοκληρωμένου και πιστοποιημένου δικτύου μονοπατιών

Ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών φυσικού κάλλους

 

Παρατηρήσεις

Δεν αξιοποιείται το μνημόνιο συνεργασίας σε επαρκή βαθμό.

Θα θέλαμε να θέσουμε το ερώτημα γιατί η Ερεσός εξαιρείται από την «ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών φυσικού κάλλους», αφού δεν αναφέρεται στον κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών και τοπίων. Οι αναπτυξιακές επιλογές θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις επιταγές για τις περιοχές NATURA, όπου επιτρέπονται μόνο δραστηριότητες που δεν ασκούν πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον και με άλλα λόγια προάγουν την ισορροπία μεταξύ ανθρώπου-φύσης.

Τέλος, στους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο ΔΔΛ (Σελ. 211), θα πρέπει να προστεθεί ο περιβαλλοντικός-κοινωνικός σύλλογος «Πρωτοβουλία Ερεσού» και να καλείται από το Δήμο κατά την προσπάθεια επίλυσης των σημαντικών προβλημάτων του τόπου.

 

Ελπίζουμε οι επισημάνσεις μας να εισακουστούν.

Μετά τιμής

Περιβαλλοντικός-Κοινωνικός Σύλλογος «Πρωτοβουλία Ερεσού»

Πρόεδρος συλλόγου, Αικατερίνη Παπαδημάτου (τηλ. 6939250521)

Email συλλόγου: [email protected]

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
πριν 2 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε