Όλες οι διαβουλεύσεις

Ολοκληρώθηκε: #Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Κανονισμός Άρδευσης Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Κανονισμός Λειτουργίας Μουσικής και Μουσικών Οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Κανονισμός Πρασίνου Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Προσχεδιο Τεχνικου Προγραμματος 2021 Δημου Δυτικης Λεσβου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) 2021-2025 του Δήμου Δυτικής Λέσβου

Ολοκληρώθηκε