Διαβούλευση: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 3η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Μέλος Επιτροπής Διαβούλευσης

Rate this post
  1. Δεν αποτυπώνεται καμία στρατηγική, σχετικά με τις υπό ανέγερση νέες Μονάδες Ανακύκλωσης Ανάκτησης ΜΑΑα, για τον τόπο μεταφοράς και εναπόθεσης των αποβλήτων από τους Δήμους του Ν.Τομέα Αθηνών και ειδικότερα ούτε για τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου. Προτείνω: να υπάρχει σαφής διατύπωση, για λόγους που σχετίζονται με οικονομίες κλίμακας, όπως όλα απόβλητα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (ή ο μεγαλύτερος όγκος αυτών) μεταφέρονται  στην πλησιέστερη υπό ανέγερση ΜΑΑα.
  2. Δεν αποτυπώνεται η βούληση για κατασκευή μεγάλων Πράσινων Σημείων στην Αττική. Προτείνω: να υπάρχει σαφής διατύπωση, για λόγους ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου αλλά και των όμορων Δήμων, ότι θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει το μεγάλο Πράσινο Σημείο στην οδό Σαλαμινίας (Δ.Ε. Ταύρου), σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
πριν 4 μήνες

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε