Διαβούλευση: Συμμετοχή μελών Δημοτικού συμβουλίου, Κοινοτικών συμβουλίων, φορέων, συλλόγων και πολιτών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

¨ΠΟΛΙΤΕΣ σε ΔΡΑΣΗ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ» Ριζοσπαστική δημοτική κίνηση Μοσχάτου – Ταύρου

Rate this post

Απόψεις επί της  Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025

Καταρχήν ένα γενικό σχόλιο: Η μελέτη διαπνέεται από την λογική της μεγιστοποίησης της ανάπτυξης με όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ξεπερασμένη ιστορικά πλέον λογική. Η κλιματική και υγειονομική κρίση έχουν θέσει καινούργια ερωτήματα. Η Προστασία του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος είναι Ανάπτυξη.

Στα επιμέρους:

Ενεργειακή μετάβαση: Απουσιάζει παντελώς η ανάπτυξη δικτύου Ενεργειακών Κοινοτήτων. Η ενεργειακή μετάβαση για να είναι δίκαιη και προς όφελος των πολλών πρέπει να έχει χαρακτηριστικά συμμετοχικότητας και δημοκρατικού σχεδιασμού. Η δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων κυρίως αυτές, που επισπεύδοντες και συμμέτοχοι είναι οι Ο.Τ.Α. συμβάλλει στον δημοκρατικό σχεδιασμό, αλλά και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Δημόσια Υγεία: Δεν αναφέρεται στην μελέτη η δημιουργία Πρωτοβάθμιων Μονάδων Υγείας σε κάθε Δημοτική Κοινότητα, έστω σε κάθε Δήμο. Η πανδημία μας απέδειξε ότι χρειάζεται ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας με εύκολη πρόσβαση σε αυτό του κάθε πολίτη.

Μεταφορές – Εφοδιαστική Αλυσίδα: Η παγκοσμιοποίηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αναπτύξει τις δραστηριότητες στον κλάδο των μεταφορών και αυτή η ανάπτυξη θα έχει συνέχεια. Η συσσώρευση τέτοιων δραστηριοτήτων γύρω από την πρωτεύουσα και το λιμάνι του Πειραιά δημιουργούν προβλήματα στις άλλες χρήσεις γης, που υπάρχουν. Η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων επιβάλλει αυτή η δραστηριότητα να γίνεται σε οργανωμένα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Διαχείριση Αποβλήτων: Η Μελέτη στηρίζεται στο ΠΕΣΔΑ του 2016, το οποίο όμως λήγει το 2021. Σχέδιο νέου ΠΕΣΔΑ έχει εγκριθεί από το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ, που έχει διαφορετικές προτεραιότητες.

Υγρότοποι – Βιοποικιλότητα: Σύμφωνα με το ΡΣΑΑ στην Αττική υπάρχουν υγρότοποι α΄ προτεραιότητας, (είναι αυτοί που έχουν υποστεί λίγες παρεμβάσεις, το οικοσύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά και χρειάζονται προστασία) και υγρότοποι β΄προτεραιότητας (που έχουν υποστεί ανθρώπινες παρεμβάσεις και το οικοσύστημα τους δέχεται πιέσεις) και χρειάζονται παρεμβάσεις στην κατεύθυνση ανάκτησης περιβάλλοντος (ν.4277/2014 νέο ΡΣΑ-Α.) Τέτοιος υγρότοπος β΄προτεραιότητας σύμφωνα με το ΡΣΑΑ είναι η παραλία του Φαληρικού Όρμου στο Μοσχάτο, που πρέπει οι όποιες παρεμβάσεις να γίνουν με βάση τον υπάρχοντα σχεδιασμό του ΠΔ.ΦΕΚ 443/ΤΑΑΠ/2013.

Τοπίο: Η αποκατάσταση των βιομηχανικών χώρων και η εγκατάσταση σε αυτές χρήσεων, που αναπτύσσονται στα πλαίσια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης θα δώσει νέα ζωή στα κτίρια και θα δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Στα πλαίσια προστασίας του Τοπίου, αλλά και την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα πρέπει να προβλέπεται και η αποκατάσταση των παλαιών Προσφυγικών Πολυκατοικιών, που υπάρχουν σε δήμους της Αττικής.

Κοινωνική πολιτική: Η Αττική συγκεντρώνει περίπου το 40% του πληθυσμού της χώρας και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας. Όπως σε όλες τις μεγαλουπόλεις δυστυχώς υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες, που χρειάζονται ιδιαίτερα προγράμματα ένταξης καθώς κάποιες από αυτές ζουν ακόμα νομαδική ζωή. (ΡΟΜΑ, μετανάστες, άστεγοι).

1-11-2021

Για την Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου – Ταύρου

ΠΟΛΙΤΕΣ σε ΔΡΑΣΗ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ”

Μπάμπης Μπιλίνης

δημοτικός σύμβουλος

επικεφαλής

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
πριν 3 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε