Ιδέες πολιτών: Φόρμα υποβολής

Είμαι πολίτης
1

File name:

File size:

Ο Δήμος Χαϊδαρίου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και το ν. 4624/2019. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email [email protected] .

* Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα δημοσιευτούν.


Το περιεχόμενο ελέγχεται πριν δημοσιευτεί.

Διαβάστε το πλαίσιο συμμετοχής.