Διαβούλευση: Ο Δήμος Χαϊδαρίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Σχόλιο αναφορικά με την σύνταξη του καταλόγου υπόχρεων «Πόθεν Έσχες» στην υπηρεσία Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού

Αναφορικά με την πρόταση για την επαναφορά της αρμοδιότητας σύνταξης του καταλόγου υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» στην υπηρεσία Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού, οφείλουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

-Η υφιστάμενη νομοθεσία ασφαλώς και δεν αποκλείει την άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από  το αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη του γεγονότος ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνεται και η επικοινωνία – συνεργασία με όλες τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και τις Ελεγκτικές δομές.

-Με μια σύντομη διερεύνηση στο διαδίκτυο εύκολα μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη υπάρχει και σε άλλους ΟΕΥ (βλ. για παράδειγμα τον πλέον πρόσφατο ΟΕΥ του Δήμου Λάρισαίων, ΦΕΚ 1928/Β/30-3-2018)

-Όπως άλλωστε είναι γνωστό το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μεταξύ των πολλών άλλων διαχειρίζεται και το σύνολο κάθε είδους σχέσεων εργασίας (Μόνιμο Προσωπικό, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, Κοινωφελή Εργασία, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Πρακτικές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ κλπ) για καθεμία εκ των οποίων ισχύει διαφορετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επομένως υπό το βάρος των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων του οι οποίες να σημειωθεί ότι συσσωρεύονται σε ένα ενιαίο Τμήμα (σε αντίθεση με την  πλειοψηφία των φορέων του Δημοσίου και ιδιαίτερα των ΟΕΥ των ΟΤΑ   όπου προβλέπονται διαφορετικά Τμήματα για το Μόνιμο και το Ιδωτικού Δικαίου προσωπικό) είναι κατά την γνώμη μας άστοχη, ατελέσφορη, και σε κάθε περίπτωση μη λειτουργική, η προτεινόμενη επιστροφή στο καθεστώς που ίσχυε πριν την πρόσφατη Τροποποίηση του ΟΕΥ και την δημιουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Επιπρόσθετα οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι δεν δύναται να θεωρηθεί   ως συνετή ενέργεια η κατάργηση μιας ρύθμισης πριν από την εφαρμογή της και την αξιολόγηση των συνεπειών που αυτή επιφέρει.

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 2,20 out of 5)
Loading...
πριν 2 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε