Διαβούλευση: Διαβούλευση επί του προτεινόμενου σχεδίου τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χαϊδαρίου

 • 0Votes
 • 0Responses
Voting has ended.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΑΤΕΣ, ΜΕΤΡΗΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΕΥ  

Ο Δήμος κατά κοινή ομολογία  διοίκησης, αντιπολίτευσης, εργαζομένων και κυρίως δημοτών επί σειρά ετών δεν λειτουργεί αποτελεσματικά.

Η παρακάτω πρόταση επιδιώκει την οργανωτική και διοικητική βελτίωση του Δήμου μας, έτσι ώστε η λειτουργία του να γίνει ικανοποιητική για τον πληθυσμό που τον κατοικεί, καθώς και αυτόν που τον επισκέπτεται .

Η πρόταση υπηρετεί τρεις βασικές ανάγκες

 1. Την αποσαφήνιση και τον διαχωρισμό  των υπηρεσιών του Δήμου,  ώστε η απόδοσή τους να είναι ορατή και μετρήσιμη σε διοίκηση, εργαζόμενους και πολίτες.

 

 1. Την καθιέρωση αξιοκρατικών επιλογών, βάσει αντικειμενικών προσόντων, στις θέσεις ευθύνης ώστε να εξαλειφθούν πρακτικές εξυπηρετήσεων. 

 

 1. Την οργανωτική ανασυγκρότηση και διοικητική αναβάθμιση  υπηρεσιών που υπολειτουργούν και την σύσταση νέων και αναγκαίων προς όφελος των πολιτών.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου :

Α.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

 1. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Δημάρχου
 2. Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
 3. Γραφείο Υποστήριξης του Δημότη
 4. Γραφείο  Συμπαραστάτη του Δημότη
 5. Αυτοτελές  Τμήμα  Νομικής Υπηρεσίας
 6. Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 7. Αυτοτελές Τμήμα προγραμματισμού και  ανάπτυξης
 8. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού
 9. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 1. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

 1. Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων υλικών
 2. Τμήμα Καθαρισμού Οδών και κοινοχρήστων χώρων
 3. Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Διαχείρισης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 

 1. Διεύθυνση Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου

 

 1. Τμήμα Ανάπτυξης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας
 2. Τμήμα Κηποτεχνίας και Συντήρησης πρασίνου

 

 1. Διεύθυνση Συντήρησης και Αποκατάστασης Υποδομών

 

 1. Τμήμα Εποπτείας Κοινοχρήστων και κοινωφελών  χώρων
 2. Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων Συντήρησης και Αυτεπιστασίας

 

Γ.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 1. Διεύθυνση  Παιδείας και Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών

 

 1. Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης , Βιβλιοθήκης  & Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών
 2. Τμήμα  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

 

 1. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

 

 1. Τμήμα Πρόνοιας, Κοινωνικής Μέριμνας και Προαγωγής της Υγείας
 2. Τμήμα Προστασίας Ηλικιωμένων  & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

 1. Διεύθυνση Πολιτισμού

 

 1. Τμήμα  Λειτουργίας Πολιτιστικών Τμημάτων
 2. Τμήμα Διαχείρισης Πολιτιστικών Υποδομών και Διοργάνωσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων

 

 1. Διεύθυνση Αθλητισμού

 

 1. Τμήμα Διαχείρισης Αθλητικών Υποδομών και ανάπτυξης Αθλητικών Προγραμμάτων
 2. Τμήμα Δημοτικού Κολυμβητηρίου

 

Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 1. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοίκησης

 

 1. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
 2. Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων
 3. Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης & Αρχείου
 4. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείο
 5. Τμήμα ΚΕΠ
 6. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

 

 1. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Τμήμα Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας,
 2. Τμήμα  Προμηθειών & Αποθηκών
 3. Τμήμα Εσόδων και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 4. Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης

 

 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

 1. Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων
 2. Τμήμα Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Εφαρμογών
 3. Τμήμα Γεωχωρικών Δεδομένων και Δημοτικής Περιουσίας
 4. Τμήμα Οδοποιίας, Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Σηματοδοτήσεων
 5. Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

 

 1. Για όλες τις θέσεις ευθύνης που προβλέπονται στον ΟΕΥ προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, ελλείψει υποψηφίων της κατηγορίας αυτής, ακολουθούν υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ και ελλείψει υποψηφίων της κατηγορίας αυτής ακολούθου οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ.

 

 1. Ως προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και Τμημάτων σε κάθε Οργανωτική Δομή του Δήμου επιλέγονται οι έχοντες κλάδο και ειδικότητα αντίστοιχο ή συναφή προς το αντικείμενο της θέσης.

 

              Κόστος εφαρμογής

Το συνολικό κόστος εφαρμογής του ανώτερου οργανισμού , παρά τον αυξημένο αριθμό των διευθύνσεων (+2), είναι μικρότερο από τον προτεινόμενο λόγω του περιορισμένου αριθμού των προβλεπόμενων τμημάτων (-7).

 

Δημήτρης Τσατσαμπάς

Μέλος της επιτροπής Αναθεώρησης του ΟΕΥ

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,25 out of 5)
Loading...
πριν 4 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε