Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας Διαβούλευσης από Πολίτες ή/ και Φορείς, διαβάστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας Διαβούλευσης από ΑμεΑ, διαβάστε εδώ.