Βιοαπόβλητα

  • 0Votes
  • 0Responses

Μηδενικά σκουπίδια

Πόλεις με μηδενικά σκουπίδια. Μέσα από πρόγραμμα ανταποδοτικότητας μπορούμε να υποστηρίξουμε τους πολίτες και να τους  βοηθήσουμε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι και να συμμετέχουν στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...