Διαβούλευση: ΜΠΕ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμεταλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα ΧΑΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

ΤΜΗΜΑ ΣΟΥΔΑ-ΒΡΥΣΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ

Rate this post

Είναι σχεδόν απίστευτο ότι με την «Προτεινόμενη Εναλλακτική Λύση» (ΠΕΛ) για το τμήμα Σούδα-Βρύσες, η οποία εξετάζει την διέλευση του τμήματος του ΒΟΑΚ στα όρια του οικισμού Καλυβών, σχεδιάζεται κύριος οδικός άξονας στην περιβαλλοντική μελέτη του οποίου δεν προβλέπονται ηχοπετάσματα ήδη από το στάδιο κατασκευής της οδού, τουλάχιστον στο τμήμα που διέρχεται στα όρια του οικισμού.

Στην εν λόγω εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κεφ. 9) και στην αντιμετώπιση τους (κεφ. 10), το θέμα της αντιμετώπισης του θορύβου, τόσο στην φάση κατασκευής όσο και στην φάση λειτουργίας της οδού, εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα, στο όνομα της αρχής της οικονομικότητας -αλλά και στα όρια της «παρανομίας»-.

Η εκτίμηση των επιπέδων του θορύβου, στηρίχθηκε στους ποσομετρικούς δείκτες θορύβου Ln και συγκεκριμένα στον L50, ο οποίος στηρίζεται στην μέση τιμή (ή μέση στάθμη) που έχει ξεπεραστεί κατά τις μετρήσεις θορύβου που έγιναν κατά το ήμισυ (50%) του χρόνου παρατήρησης (κεφ. 8.11.2). Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο θόρυβος είναι συχνά μεγαλύτερος από αυτόν που παρατίθεται στο Παράρτημα IVΘόρυβος Ατμοσφαιρική Ρύπανση”, Τμήμα 3, Περιοχή Καλύβες ΧΘ 17200-19200 (σελ. 66) και που είναι ήδη πολύ υψηλός καθώς κυμαίνεται από 65 έως 70 db!!! Όπως φαίνεται στον χάρτη του παραρτήματος, για την περιοχή των Καλυβών όπου η οδός διέρχεται στα όρια του οικισμού, ένα μεγάλο τμήμα των ιδιοκτησιών εντός του σχεδίου πόλης, όπως αυτό οριοθετήθηκε μόλις το 2009, είναι εντός της ζώνης των 65-70db και στην πραγματικότητα ανέρχεται σε μεγαλύτερες τιμές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας -και ιδίως μετά από άφιξη πλοίου της γραμμής Πειραιάς-Χανιά στο λιμάνι της Σούδας- στην εν λόγω οδό κινείται μεγάλος αριθμός βαρέων οχημάτων που σε συνδυασμό με την ανωφέρεια του τμήματος της οδού, προξενούν υψηλά επίπεδα θορύβου. Τους καλοκαιρινούς μήνες το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο καθώς με τις αυξημένες απαιτήσεις του τουρισμού και την ανάγκη ανεφοδιασμού του νησιού προκαλείται αυξημένη κίνηση περισσότερων οχημάτων. Τα δρομολόγια των πλοίων που κινούνται στην εν λόγω γραμμή είναι περισσότερα και η όχληση είναι περισσότερες φορές μέσα στην ημέρα. Η συχνότητα των δρομολογίων των πλοίων μέσα στην εβδομάδα ποικίλει κάνοντας την προσπάθεια μέτρησης και προσαρμογής ενός μοντέλου ακόμη πιο δύσκολη και περίπλοκη. Η μορφολογία του εδάφους στην περιοχή είναι τέτοια που το πρόβλημα εντοπίζεται μεγαλύτερο στην Χ.Θ. 17.200-17.900 δηλαδή σε σύνολο μόλις επτακοσίων (700) μέτρων.

Περαιτέρω, η παρατήρηση ότι εντός της ζώνης βρίσκονται δεκατρία (13) κτίσματα είναι παραπλανητική και στόχο έχει την υποβάθμιση του προβλήματος. Η περιοχή είναι εντονότατα αναπτυσσόμενη καθώς αποτελεί τη μόνη δυνατή περίπτωση διεύρυνσης των Καλυβών και τα αμέσως επόμενα χρόνια αναμένεται έντονη ανοικοδόμηση και αύξηση των κτισμάτων εντός του οριοθετημένου οικισμού και της ζώνης υψηλής όχλησης.

Η μη πρόβλεψη ηχοπετασμάτων εξ αρχής της κατασκευής, υποβαθμίζει τις ιδιοκτησίες αυτές παρατείνοντας και διογκώνοντας το πρόβλημα θορύβου που δημιουργεί ο οδικός άξονας. Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό τμήμα της οριοθετημένης περιοχής εντός σχεδίου πόλεως να βρίσκεται σε ζώνη θορύβου 70db και άνω! Έρχεται σε αντίθεση με κάθε έννοια άξονα σύγχρονων ελληνικών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Τα ηχοπετάσματα δεν θα έπρεπε καν να αποτελούν επιλογή για την κατασκευή του ΒΟΑΚ, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά απαραίτητη αντιμετώπιση ενός υφιστάμενου προβλήματος προς αναβάθμιση του ήδη βεβαρυμένου -έως ανυπόφορου- ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Τα ηχοπετάσματα πρέπει συνεπώς να αποτελούν εξ αρχής μέρος του σχεδιασμού της αναβάθμισης του ΒΟΑΚ. Αυτό που περιμένουμε όλοι μας από ένα σύγχρονο οδικό άξονα.

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
πριν 1 έτος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε