Διαβούλευση: Δημόσια Διαβούλευση Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Περιφέρεια Κρήτης

 • 0Votes
 • 1Response
Voting has ended.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Rate this post

Γενικά σχόλια: Η Κ.ΑΛ.Ο. βασίζεται σε έννοιες όπως ο συνεργατισμός, η αλληλεγγύη και η επιχειρηματική δραστηριότητα προς όφελος της κοινωνίας. Στο παρόν κείμενο εκτός από την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την οποία προσωπικά δεν αντιλαμβάνομαι τί ακριβώς σημαίνει, δεν αναφέρονται πουθενά οι υπόλοιπες έννοιες. Βασική διαφορά των επιχειρήσεων που εντάσσονται στους φορείς κ.αλ.ο. σε σχέση με αυτές της συμβατικής, ας πούμε, οικονομίας ,είναι οι οριζόντιες διαδικασίες μέσα από συλλογικά όργανα, γεν.συνελεύσεις, αμοιβές υπαλλήλων και όχι μελών κλπ. Η επιμονή του συγγραφέα να παραλείπει τις έννοιες του συνεργατισμού αλλά και συνολικά της ορολογίας όπως αυτή τίθεται στο νόμο 4430/2016, προκαλεί ερωτηματικά.

Ειδικά σχόλια:

1. «Κοινωνικές επιχειρήσεις» σελ.4,5,7 κ.α. : οι φορείς κ.αλ.ο. δεν είναι κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά συνεργατικά σχήματα με δραστηριότητες που ενδυναμώνουν τις έννοιες του κοινωνικού όφελους και της αλληλεγγύης.

2. Άξονας ΙΙ – Υποάξονας ΙΙγ): Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους του φορείς κ.αλ.ο. και ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο φορέα, να σχηματίσουν ενώσεις, ένα θεσμικό όργανο συντονισμού και δικτύωσης. Στη ΠΕ ομολογουμένως οι διαδικασίες δημιουργίας ενώσεων βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο.

3. Άξονας VIII – Υποάξονας VIIIγ,δ): Οι υποάξονες γ και δ επικαλύπτουν το ρόλο των κέντρων στήριξης (info points).

4. Στόχος 11 (σελ.8): «Κοινωνικές επενδύσεις»: ο ορισμός της κοινωνικής επένδυσης όπως αυτός δίνεται από την ΕΕ έχει εντελώς διαφορετική έννοια από αυτή που ενδεχομένως ήθελε ο συγγραφέας να αποδώσει.

Προτείνεται: η δράση της Περιφέρειας να εστιάζει στην προώθηση και στήριξη των οργάνων/φορέων της κ.αλ.ο. με χρηματοδοτικά εργαλεία, παραχωρήσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας (όπως ορίζει ο νόμος) , στην ενημέρωση/επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων που εως τώρα δυσχεραίνουν την προσπάθεια ανάπτυξης δραστηριότητας των συνεταιρισμών (α’ & β’ οτα, επιμελητήρια, τράπεζες κλπ) και σε επικουρικές πολιτικές προώθησης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Περιφέρεια της Κρήτης.

1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...
πριν 5 έτη

Ένα σχόλιο

 1. Μόνιμος σύνδεσμος στο σχόλιο
  ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ο Στρατηγικός σχεδιασμός κινείται στην σωστή βάση για την λειτουργία και την ανάπτυξη των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στην Κρήτη.
  Προκύπτει, όμως, από το κείμενο η ανάγκη για την οργάνωση, την επιβίωση και την ανάπτυξη όλων αυτών των φορέων, και η πλέον ορατή πιθανότητα για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι η δημιουργία ΕΝΩΣΕΩΣ (Ν) ΚΑΛΟ στην Κρήτη). Αυτή η προσπάθεια για την δημιουργία ΕΝΩΣΗΣ αφορά τους φορείς ΚΑΛΟ.
  Πιστεύω όμως ότι η βοήθεια της Ομάδας θα μπορούσε να είναι καταλυτική ως προς την παροχή πληροφοριών, ανάδειξη των πλεονεκτημάτων, ώστε οι συνέργειες, οι συμπράξεις, οι δυνατότητες προώθησης των φορέων ΚΑΛΟ σε όλα τα επίπεδα να αποκτήσουν πρόσωπο. Υπάρχει διάχυτη, μια επιφυλακτικότητα έντονη σε ότι αφορά αυτό το πρόβλημα.
  Παρά την πραγματική εικόνα μας στην Κοινωνία, ότι οι φορείς ΚΑΛΟ αποτελούνται από ανέργους που έχουν ως μοναδική ελπίδα την επανένταξη τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι, αυτό μόνο με ουσιαστική υποστήριξη θα μπορέσει να αλλάξει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο οικονομικό πρόβλημα.
  Υπάρχει έλλειμμα διάχυσης της πληροφορίας προς τους φορείς ΚΑΛΟ, είναι έντονο το αίσθημα ότι βαδίζουν μόνοι σε αχαρτογράφητα νερά, και αυτό τους δημιουργεί φόβο, ανασφάλεια και κατ’ επέκταση στο χτίσιμο τειχών προς τα έξω.
  Αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί γρήγορα. Όσο οι φορείς είναι ανασφαλείς ως προς το τι είμαστε, πως μπορούν να βελτιώσουν την θέση τους και να έχουν μια θέση στην ανοικτή κοινωνία, κανένα μέτρο και καμία βοήθεια δεν θα σταθεί ικανή να στηρίξει το εγχείρημα .
  Όμως από κάπου πρέπει να αρχίσουμε και η προσπάθεια σας είναι σημαντική.
  Ας την στηρίξουμε όπως αρμόζει για το καλό όλων.

  9 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:36

Σχολίασε