Διαβούλευση: ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέματος - ΑΕΚΚ ΣΕΛΙΝΟ ΑΕ

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Παρατηρήσεις

Rate this post

Παρατηρήσεις Στην ΜΠΕ μονάδα παράγωγης Σκυροδέματος ΑΕΚΚ- ΣΕΛΙΝΟΥ ΑΕ

Η ΜΠΕ Επικαλείται ότι η λατομική περιοχή είναι συνολικού εμβαδού 347,893 η οποία καθορίστηκε και παρατάθηκε με τις αποφάσεις του νομάρχη Χανίων μέχρι το 1999 ( φεκ 5807/10/1983 και φεκ 2194Β21/12/1999) Η πρώτη παρατήρηση μας είναι ότι τα 288 στρέμματα έχουν αποχαρακτηριστεί λόγω παρέλευσης Πενταετίας )

Η εκμετάλλευση περιορίζεται αυστηρά στα 59 ,898 στρέμματα έπειτα από έντονες

διαμαρτυρίες πολιτών, Η εταιρεία μέχρι και σήμερα δεν έχει προβεί στην αποκατάσταση του χώρου εξόρυξης μια επίσκεψη θα διαπιστώσετε την πραγματικότητα Η δεύτερη παρατήρηση μας είναι ότι δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα αποφάσεις αποκαταστάσεις ενδεικτικά αναφέρουμε την 2462/24/7/2019 της συντονίστριας αποκεντρωμένης διοίκησης με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική οπτική ρύπανση και να δυσκολεύει η μελλοντική αποκατάσταση του χώρου με την εμμονή της εταιρείας να μην υλοποιεί τις αποφάσεις αποκατάστασης

Πουθενά η ΜΠΕ δεν αναφέρει οι σε ακτίνα των 1000 mο ο παλιός επαρχιακός δρόμος έχει χαρακτηριστεί ιστορικός με την απόφαση 366/2016 του ΣΤΕ. Όπου απορρίπτει την προσφυγή της εταιρεία Λατομεία Σελίνου ΑΕ ως αβάσιμος και Αποφασίζει οτι (  Το μήκους 6.640,00 μέτρων τμήμα της επαρχιακής οδού Καντάνου (Κανδάνου)-Χανίων χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος διότι αποτελεί ένα σύνθετο έργο του ανθρώπου και της φύσεως, αποτελούμενο από το ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος τεχνικό έργο των αρχών του 20ου αιώνα που διατηρείται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση χωρίς αλλοιώσεις και επεμβάσεις και το εξαιρετικού φυσικού κάλλους φαράγγι, το οποίο διασώζει την ιστορική μνήμη της περιοχής και, ειδικότερα, αποτελεί μοναδική μαρτυρία για την καταστροφή της Κανδάνου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.)

Παρατήρηση τρίτη Η Μ.Π.Ε προσπαθεί να απόκρυψη την υπάρξει του ιστορικού δρόμου, και την οπτική ρύπανση που θα δημιουργήσει εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας . Θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και να σταλεί στην υπηρεσία Νεότερων μνημείων και τεχνικών έργων Κρήτης για γνωμοδότηση όπως προβλέπει ο νόμος. Ενώ αναφέρει στην ΜΠΕ την απόφαση του ΥΠΠΟ ΔΝΣΑΚ502191085/4/6/2010 Υ Α φεκ 267/12/07/2010, ξεχνά επιμελώς την 366/2016 απόφαση του ΣΤΕ.

Το δημοτικό Συμβούλιο καταθέτοντας τις προτάσεις του το 2015 στο πλαίσιο των περιφερειακού και χωροταξικού πλαισίου εκφράζει έντονα τις ανησυχίες του για την μετατροπή της ιστορικής και εξαιρετικού φυσικού κάλλους και ομορφιάς περιοχή σε σκληρή βιομηχανική ζώνη χωρίς κανένα μέτρο προστασίας

Συνοπτικά Η ΜΠΕ  δεν λαμβάνει υπ όψιν της ένα ιστορικό τόπο κατοχυρωμένο νομοθετικά και ένα τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς πλούτος για την περιοχή  του  Δήμου   Καντανου   Σελινου   και ολόκληρης της Κρήτης .

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
πριν 4 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε