Διαβούλευση: ΣΜΠΕ ΕΣΧΑΣΕ CAPE THOLOS ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Παρατηρήσεις επί της μελέτης

Rate this post

Ως σύλλογος που η πλειονότητα των μελών του κατάγονται από την κοινότητα Καβουσίου και έχουν συμφέροντα στην περιοχή, θέλαμε να συμμετέχουμε στον διάλογο και να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας όσον αφορά την συγκεκριμένη μελέτη, καθώς οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης επένδυσης θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές και εμπίπτουν τόσο σε περιβαλλοντικά, όσο και σε κοινωνικά θέματα.

Με μια πρώτη ανάγνωση μπορούμε να διατυπώσουμε τις παρακάτω επιφυλάξεις

  • Έχουμε σοβαρούς προβληματισμούς για την τοποθέτηση της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης στον χώρο που έχει με βάση τη μελέτη επιλεχθεί. Ο κολπίσκος που οι Καβουσανοί γνωρίζουμε ως Αμμούδι, και όχι ως Λεγάμενη, είναι στην είσοδο του κόλπου που βρίσκεται και ο Θόλος, που αποτελεί μια από τις πιο όμορφες φυσικές παραλίες της βόρειας ακτογραμμής του Λασιθίου. Η παραλία το καλοκαίρι αξιοποιείται τόσο από τους Καβουσανούς, όσο και από κατοίκους γειτονικών χωριών, όπως η Λάστρος και η Σφάκα, και από πολλούς τουρίστες δεδομένης της έλλειψης παραλιών σε κοντινές αποστάσεις στην περιοχή. Η δημιουργία λιμένα μέσα στον κόλπο του Θόλου είναι αναμενόμενο να έχει σοβαρές περιβαλλοντικές συνέπειες επηρεάζοντας το ανάγλυφο και την βιοποικιλότητα της θαλάσσιας αυτής περιοχής. Θεωρούμε λοιπόν πως πρέπει σοβαρά να εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας εναλλακτικής επιλογής στην αντιδιαμετρικά αντίθετη πλευρά του όρμου που προβλέπεται η εγκατάσταση, προς τον κόλπο του Μιραμπέλλου.
  • Συνεχίζοντας στο θέμα της παραλίας, διαπιστώνουμε πως λείπει από τη μελέτη πρόβλεψη για ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου, όπως συνέβαινε σε παλιότερη μελέτη. Με δεδομένο το μεγάλο μεγέθος της επένδυσης (προβλέπει 1.044 κλίνες), πώς θα εξυπηρετηθούν οι ανάγκες κολύμβησης των πελατών του ξενοδοχείου; Θεωρούμε πως στη μελέτη θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά η πρόθεση των επενδυτών για αυτό το θέμα, καθώς και τα εχέγγυα που θα δοθούν προς την κοινότητα στην περίπτωση που ο Θόλος κληθεί να τους φιλοξενήσει.
  • Επιθυμούμε να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη ενημέρωση για το θέμα του οδικού δικτύου. Γιατί η προτεινόμενη διαδρομή περνάει μέσα από το χωριό, ενώ υπάρχουν άλλες εναλλακτικές και ενώ γίνεται γενικότερα προσπάθεια από την κοινότητα για απομάκρυνση του ΒΟΑΚ και κεντρικών δρόμων από το χωριό; Παράλληλα θα πρέπει να ενημερωθούμε για το πώς θα αποζημιωθούν όσοι ιδιοκτήτες γνωρίσουν μεταβολές στα ακίνητα τους εξαιτίας της διάνοιξης δρόμων ή άλλων σχετικών παρεμβάσεων.
  • Επιθυμούμε να έχουμε μια λεπτομερέστερη ενημέρωση για το θέμα των γεωτρήσεων και τις επιπτώσεις που αυτές θα επιφέρουν στον υδροφόρο ορίζοντα του κάμπου, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες που χρησιμοποιούνται για άρδευση.
  • Η μελέτη έχει πρόβλεψη για σφράγισμα του Θεριόσπηλιου με σιδερένιες οριζόντιες μπάρες. Πέρα από τον προβληματισμό που προκαλείται για το αν μπορεί η μελέτη να περιλαμβάνει παρέμβαση σε έναν χώρο που δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του «CAPE THOLOS», γεννάται αυτονόητα και το ερώτημα γιατί θα πρέπει να σφραγιστεί ένα αξιοθέατο, μοναδικό ίσως στην περιοχή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σπηλαιολόγους και φυσιολάτρες. Και πάλι θεωρούμε πως προτεραιότητα για τους υπευθύνους της επένδυσης πρέπει να είναι η ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της περιοχής και των σημαντικών αξιοθέατων και στο μήκος αυτό να κινείται και η μελέτη.
  • Το θέμα που αφορά τα αντισταθμιστικά κοινωνικά οφέλη αφήνεται από τη μελέτη σε μια γενικόλογη μορφή, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Θα έπρεπε, με βάση τη σοβαρότητα της επένδυσης, να προβλεφθούν συγκεκριμένες δράσεις για το χωριό. Να υπάρχει κάποιας μορφής δέσμευση για συμβολή σε έξοδα της κοινότητας που μπορεί να αφορούν την καθαριότητα, την ανακατασκευή χώρων, την αναστήλωση και την διατήρηση μνημείων, όπως οι βυζαντινές εκκλησίες του χωριού κ.ά.
  • Με δεδομένο πως η περιοχή της εγκατάστασης είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, έχει σημασία ο όμιλος που πραγματοποιεί την επένδυση να περιλάβει στη μελέτη πρόβλεψη για τις ενέργειές του στην περίπτωση που ανακαλυφθούν στην περιοχή αρχαιολογικά ευρήματα.

Γενικότερα θέλουμε να επισημάνουμε πως μια επένδυση που έχει τόσο σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στο μέλλον μιας περιοχής θα πρέπει να δίνει σοβαρά εχέγγυα και δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και του ανάγλυφου της περιοχής, την υποστήριξη των σημείων  πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος, και την αρμονική συνύπαρξη με τους κατοίκους της περιοχής. Είναι σημαντικό και για την ίδια την πορεία και την αποδοτικότητα της επένδυσης η περιοχή να διατηρήσει τις φυσικές και πολιτιστικές ομορφιές της.

Για το ΔΣ του Συλλόγου Καβουσανών Ν. Αττικής «Ο ΘΟΛΟΣ»

 

Νικόλαος Ρεμεδιάκης

Πρόεδρος

 

Ελισάβετ Κασοτάκη

Γεν. Γραμματέας

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
πριν 2 έτη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε