Πρότεινε εσύ θέματα συζήτησης

Πρότεινε ελεύθερα ένα θέμα συζήτησης για το δήμο μας! Στην περίπτωση που αυτό είναι δημοφιλές,
θα προσπαθήσουμε να το θέσουμε σε ευρεία διαβούλευση εδώ

Πώς λειτουργεί

(1)

Συμμετέχω σε οργανωμένες διαβουλεύσεις

Συμμετέχουν πολίτες και φορείς Συλλέγονται προτάσεις που αφορούν κάθε θέμα που μας ενδιαφέρει όλους! π.χ. υποδομές, τοπική οικονομία, ανάπτυξη, υπηρεσίες, περιβάλλον, πολιτισμός Εκθέσεις διαβούλευσης Και αξιοποίηση Σχόλια Μπορείς να σχολιάσεις τις προτάσεις άλλων πολιτών και φορέων Αξιολόγηση Μπορείς να βαθμολογίσεις για να βγουν οι πιο δημοφιλείς.

(2)

Προτείνω θέματα που θέλω να συζητηθούν