Όλες οι διαβουλεύσεις

Ολοκληρώθηκε: #Ανασύνταξη & Ολοκλήρωση σχεδίου περιοχής Πρ. Στρ/δο Μ.Αλέξανδρος

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδιασμού 2014-2019

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης σε εφαρμογή του αναθεωρημένου ΓΠΣ της Δ.Κ. Μενεμένης

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Κυκλοφοριακές επεμβάσεις Γ. Χαλκίδη & Μ. Αλεξάνδρου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Προμήθεια Αντιρυπογόνων Οχημάτων

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Προμήθεια επίπλων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Ολοκληρώθηκε

Σε εξέλιξη: #Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Προϋπολογισμός & Τεχνικό Πρόγραμμα 2021

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΕΧΣ για τμήμα του πρώην στρατοπέδου Μ. Αλεξάνδρου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ)

Ολοκληρώθηκε