Συμμετοχές πολιτών  • 0Votes
  • 0Responses

Δομή καινοτομίας – ενίσχυσης δεξιοτήτων

Κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθούν δράσεις για την εκπαίδευση τοπικών επιχειρήσεων για ψηφιακά μέσα και εργαλεία για καθημερινές εργασίες και ανάγκες επικοινωνίας.

2 202
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
πριν 7 μήνες