Διαβούλευση: Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης

 • 0Votes
 • 0Responses
Voting has ended.

Φορείς και Κινήσεις για την Προστασία των Ρεμάτων- Ρεματτική

Rate this post

Συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις του Δικτύου Πολιτών για την υπεράσπιση του ρέματος Πικροδάφνης. Οι απόψεις του Δικτύου σχετικά με την οριοθέτηση του ρέματος Πικροδάφνης ταυτίζονται με τις πάγιες θέσεις μας σχετικά με τις οριοθετήσεις των ρεμάτων. Συγκεκριμένα  οι οριοθέτηση πρέπει:

 • Να περιλαμβάνει την παλαιά κοίτη του ρέματος χωρίς τις μεταγενέστερες επιχώσεις και καταπατήσεις (προσεγγίζοντάς την από παλιές αεροφωτογραφίες, παλαιά ρυμοτομικά κλπ,) προκειμένου να διασφαλίζεται η υδραυλική και οικοσυστημική λειτουργία των ρεμάτων
 • Να οριοθετεί το σύνολο της υδρολογικής λεκάνης σε όλο το μήκος και με όλους του κλάδους του ρέματος, ενώ  οποιαδήποτε πρόταση τμηματικής οριοθέτησης  να τεκμηριώνεται από «ειδικούς λόγους» βάσει των οποίων είναι απαραίτητη .
 • Να απελευθερώνει τις κοίτες και τις παραρεμάτιες εκτάσεις  από όλες τις καταπατήσεις, αυθαίρετες ή «νόμιμες» (περιοχές εντός ρυμοτομικών σχεδίων)  και να μην τις νομιμοποιεί κατά παράβαση των νόμων περί ρυθμίσεων αυθαιρέτων, όπως προτείνεται από τη μελέτη
 • Να συμπεριλαμβάνει  εντός γραμμών οριοθέτησης τους υγροτόπους (εσωτερικούς και εκβολικούς) που εξαρτώνται και τροφοδοτούνται από τα ρέματα και να μην τους αφήνει εκτός γραμμών οριοθέτησης

Οι προτεινόμενες οριογραμμές στο ρέμα Πικροδάφνης πρέπει επομένως:

 1. να ακολουθούν κατά το δυνατόν τα ίχνη της παλαιάς κοίτης του ρέματος
 2. να ενσωματώνουν επιχώσεις και κτίσματα ή υποδομές που βρίσκονται πάνω σε αυτές (παράγκες, σπίτια, οικόπεδα, γήπεδα, παιδικές χαρές, δρόμους, κλπ) και να τις αποδίδουν στο ρέμα
 3. να περικλείουν οποιοδήποτε περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό που είναι σημαντικό για την λειτουργία του ρέματος ως οικοσυστήματος
 4. να τροποποιούν το ΓΠΣ και Ρυμοτομικό Σχέδιο, όπου οι ρυμοτομικές γραμμές τέμνουν το ποτάμι
 5. να ελέγξουν τα κτίσματα της παλαιάς κοίτης και γενικότερα της παραρεμάτιας ζώνης ως προς την νομιμότητα των τίτλων ιδιοκτησίας τους
 6. να οριοθετούν τις εκβολές λαμβάνοντας υπόψη τις υγροτοπικές λειτουργίες τους και την διατήρηση του οικοσυστήματος τους.

 

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 2,00 out of 5)
Loading...
πριν 1 έτος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε