Διαβούλευση: Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης

 • 0Votes
 • 0Responses
Voting has ended.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ Ρ. ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ Ρ. ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ

Rate this post

Δίκτυο πολιτών για τη διάσωση  της  Πικροδάφνης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

29-06-2021

Μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης

Δούρειος Ίππος για την μετατροπή του ρέματος σε οχετό ομβρίων

 

Η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης που μετά την Απόφαση ΣτΕ 2313/20 ανακοινώθηκε προς συζήτηση στους παραρεμάτιους Δήμους αποτελεί συνέχιση της παλαιάς πρότασης οριοθέτησης που νομιμοποιεί σχεδόν τον σύνολο των επιχώσεων και καταπατήσεων της παλαιάς κοίτης του ρέματος.

 

Αποτελεί δε τον  Δούρειο Ίππο για την επαναφορά και  υλοποίηση  των τρομακτικών παρεμβάσεων  που προβλέπει η αρχική μελέτη των έργων .“Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή”.  Μελέτη που προέβλεπε πλήρη αποψίλωση της όχθης και των πρανών του ρέματος  και επένδυση τους είτε με σαραζανέτια (δηλ ακαλαίσθητα συρματοκιβώτια γεμάτα πέτρες που συγκρατούν όλη την ρύπανση), είτε με μπετόν. Μετέτρεπει δε το ρέμα από φυσικό οικοσύστημα σε αποχετευτικό αγωγό ομβρίων και ακαθάρτων .

 

Χαρακτηριστικό δε ότι τώρα στην διαβούλευση,  οι μελετητές χρησιμοποιούν τους ίδιους χάρτες της Μ.Π.Ε. των έργων που ακυρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020, για να παρουσιάσουν την νέα γραμμή οριοθέτησης.  Να το εκλάβουμε σαν προειδοποίηση για το μέλλον που επέρχεται?

 

Η μελέτη που έχει τώρα επανυποβληθεί αποτελούσε επιταγή της ΣτΕ 2313/20 που ακύρωνε την ΑΕΠΟ των έργων κι είχε εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2020.

 

Το καλοκαίρι του 2020 είχε προηγηθεί ακύρωση κι επιστροφή της Μελέτης Οριοθέτησης ρ. Πικροδάφνης, με το Πρακτικό ΣτΕ 142/20, μετά από κατάθεση στοιχείων και τεχνικής έκθεσης του Δικτύου μας, που ανεδείκνυε τις παραλείψεις, πλημμέλειες και νομικές ανακολουθίες της Μελέτης οριοθέτησης της Περιφέρειας. Επίσης στοιχεία αυθαιρέτων που είχε καταγράψει η Πολεοδομία, στην παραρεμμάτια ζώνη της Πικροδάφνης το 2018.

 

Η απόφαση ΣτΕ 2313/2020 ανέφερε ρητά ότι ¨… οφείλει εντός τετραμήνου από την κοινοποίηση της παρούσας να αποστείλει στο δικαστήριο ΠΔ… κλπ … να απαγορεύσει την έκδοση οικοδομικών εργασιών σε γήπεδα εντός των οριογραμμών του ρέματος όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης, ή σε γήπεδα …. κλπ…¨    καθώς και ότι : ¨… οφείλει ακόμα να προχωρήσει σε καταγραφή , αμελλητί στην καταγραφή των αυθαίρετων κτισμάτων εντός των οριογραμμών του ρέματος, όπως αυτές έχουν ήδη αποτυπωθεί χωρίς την κατασκευή των έργων διευθέτησης … ¨

 

Δυστυχώς οι ¨οριογραμμές χωρίς τα έργα¨ είναι η παγίδα της οριοθέτησης! Είναι η καταστρατήγηση της ¨φυσικής κοίτης¨ που επουδενί περιλαμβάνει αυθαίρετες επιχώσεις ή άλλες επεμβάσεις (ΣτΕ 3849/2006 7/λούς, 2656/1999, 4654/1996).

 

Αντίθετα οι γραμμές χωρίς τα έργα δεν έχουν καμία σχέση ως προς το εύρος, με την ιστορική κοίτη όπως αυτή αποτυπώνεται στην μελέτη φωτοερμηνείας του ΥΠΕΝ (2016). Επιπλέον με τον τρόπο αυτό νομιμοποιούνται πλήθος από αυθαίρετα, καταπατήσεις και επιχώσεις των όχθεων.

Η οριοθέτηση που έχει βγει αυτή την στιγμή προς διαβούλευση κατ΄εντολήν της ΣτΕ 1313 /20 που επικαλείται την συμμόρφωση προς την πάγια νομολογία οριοθέτησης της Πικροδάφνης, αγνοεί τελείως τις επιταγές της ΣτΕ 1242/2008 που ρητά αναφέρει ότι:

«Η οριοθέτηση γίνεται με την επί τοπογραφικού και υψομετρικού διαγράμματος αποτύπωση του ρέματος σε κατάλληλη κλίμακα, κατόπιν ειδικής μελέτης, (τεχνική έκθεση κατά το άρ. 5 ν. 3010/2002), υδρογεωλογικής και υδραυλικής, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τη λειτουργία του ρέματος ως οικοσυστήματος. Σε καμιά περίπτωση η αποτύπωση αυτή δεν αφορά μόνο στην πραγματική κατάσταση της κοίτης, η οποία έχει ενδεχομένως διαμορφωθεί και από αυθαίρετες επιχώσεις ή άλλες επεμβάσεις (ΣτΕ 3849/2006 7/λούς, 2656/1999, 4654/1996)»

Σχετικά με τις τωρινές οριογραμμές:

 

Όπως αναλύουμε διεξοδικά  στην «Κριτική αξιολόγηση της προτεινόμενης οριοθέτησης» , η χάραξη της οριογραμμής έγινε με κύριο άξονα τη διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων αυθαίρετων, για μικροπολιτικές σκοπιμότητες, όσο και αν το κόστος είναι τεράστιο και η ασφάλεια των αυθαιρετούχων αμφίβολη.

 

Τολμά να επικαλείται την περίφημη  απόφαση  1242/2008 με εισηγήτρια τη σημερινή πρόεδρο της Δημοκρατίας,  Αικ. Σακελλαροπούλου, η οποία ακυρώνει την παράλειψη της διοίκησης όσον αφορά :

 

α) την ανάκληση και ορθή επανέγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των ρυμοτομικών σχεδίων, κατά το μέρος που αφορούν και επηρεάζουν τις παραρεμάτιες περιοχές από την Ηλιούπολη μέχρι το ∆έλτα του ρεματικού συστήματος στο Σαρωνικό

 

β)την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και τη διακοπή εργασιών στις περιοχές αυτές   στο απαιτούμενο βάθος, και, συγκεκριμένα, σε βάθος δύο οικοδομικών τετραγώνων από τις όχθες του ως άνω ρεματικού συστήματος

και γ)τη συνολική οριοθέτηση του ρεματικού συστήματος Πικροδάφνης, προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφαλής πολυεπίπεδη λειτουργία του.

 

γ) Η οριοθέτηση …πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τη λειτουργία του ρέματος ως οικοσυστήματος. Σε καμιά περίπτωση…. δεν αφορά μόνο στην πραγματική κατάσταση της κοίτης, η οποία έχει ενδεχομένως διαμορφωθεί και από αυθαίρετες επιχώσεις ή άλλες επεμβάσεις (ΣτΕ 3849/2006 7/λούς, 2656/1999, 4654/1996)

 

Αυτές πρέπει να είναι και οι κατευθυντήριες για χάραξη σωστών οριογραμμών του ρέματος

 

Συνοψίζοντας λοιπόν:

Οι προτεινόμενες οριογραμμές πρέπει :

 • να ακολουθούν κατά το δυνατόν τα ίχνη της παλαιάς κοίτης του ρέματος
 • να ενσωματώνουν επιχώσεις και κτίσματα ή υποδομές που βρίσκονται πάνω σε αυτές (παράγκες, σπίτια, οικόπεδα, γήπεδα, παιδικές χαρές, δρόμους, κλπ) και να τις αποδίδουν στο ρέμα
 • να περικλείουν οποιοδήποτε περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό που είναι σημαντικό για την λειτουργία του ρέματος ως οικοσυστήματος
 • να τροποποιούν το ΓΠΣ και Ρυμοτομικό Σχέδιο, όπου οι ρυμοτομικές γραμμές τέμνουν το ποτάμι
 • να ελέγξουν τα κτίσματα της παλαιάς κοίτης και γενικότερα της παραρεμάτιας ζώνης ως προς την νομιμότητα των τίτλων ιδιοκτησίας τους
 • να οριοθετούν τις εκβολές λαμβάνοντας υπόψη τις υγροτοπικές λειτουργίες τους και την διατήρηση του οικοσυστήματος τους.

 

Πυξίδα της οριοθέτησης οφείλει να αποτελεί η Απόφαση και πάγια νομολογία του ΣτΕ, ειδικότερα η ΣτΕ 1242/2008 και η Μελέτη Φωτοερμηνείας του ΥΠΕΝ (2016) που εντοπίζει την παλαιά κοίτη της Πικροδάφνης προ των καταπατήσεων κι επιχώσεων και καταγράφει τις τωρινές (αυθαίρετες) κατασκευές εντός αυτής.

 

Είναι ο μόνος τρόπος να προστατευτεί η φυσικότητα του ρέματος καθώς και οι περιουσίες κι ανθρώπινες ζωές από τις πλημμύρες λόγω στένωσης της κοίτης.

 

————————————————————————————————————————

 

Απευθυνόμαστε στους Δημάρχους , τους δημοτικού συμβούλους , τις δημοτικές παρατάξεις να γνωμοδοτήσουν αρνητικά στο σχεδιαζόμενο έγκλημα.

 

 

 

 


Σχετικό υλικό
 •      
 • 0
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
  Loading...
  πριν 1 έτος

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  Σχολίασε