Διαβούλευση: Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης

  • 0Votes
  • 0Responses
Voting has ended.

Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

Rate this post

Οι προτεινόμενες οριογραμμές πρέπει :

  • να ακολουθούν  τα ίχνη της παλαιάς κοίτης του ρέματος
  • να ενσωματώνουν επιχώσεις και κτίσματα ή υποδομές που βρίσκονται πάνω σε αυτές (παράγκες, σπίτια, οικόπεδα, γήπεδα, παιδικές χαρές, δρόμους, κλπ) και να τις αποδίδουν στο ρέμα
  • να περικλείουν οποιοδήποτε περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό  είναι σημαντικό για την λειτουργία του ρέματος ως οικοσυστήματος
  • να τροποποιούν το ΓΠΣ και Ρυμοτομικό Σχέδιο, όπου οι ρυμοτομικές γραμμές τέμνουν το ποτάμι
  • να λάβει υπόψιν τη νομιμότητα ή κτισμάτων που βρίσκονται στην παλαιά κοίτη και στην παραρεμάτια ζώνη ως προς την νομιμότητα των τίτλων ιδιοκτησίας τους
  • να οριοθετούν τις εκβολές λαμβάνοντας υπόψη τις υγροτοπικές λειτουργίες τους και την διατήρηση του οικοσυστήματος τους

Και όχι όπως επιχειρείται από τη μελέτη όπου οι γραμμές οριοθέτησης χωρίς τα έργα αφήνουν εκτός ζώνης οριοθέτησης την πλειοψηφία των αυθαιρέτων ή «νομίμων» κατασκευών με αποτέλεσμα τη νομιμοποίησή τους.

Η οριοθέτηση έχει στόχο την προστασία των ρεμάτων ως προς την υδραυλική λειτουργία τους και τη λειτουργία τους ως οικοσυστήματα ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΩΝ. Είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών, προστασίας των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
πριν 1 έτος

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σχολίασε